Cuma

15°C | 3°C
Cumartesi

15°C | 4°C
Pazar

13°C | 2°C
İletişim Merkezi

OCAK Ay'ı Meclis Kararı

OCAK Ay'ı Meclis Kararı

Konu TAM ZAMANLI SÖZLESMELİ PERSONELLERIN ÜCRETLERININ BELIRLENMESI.
Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:39
Karar No 12
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
14.01.2019
Karar No
12
KararınKonusu
TAM ZAMANLI SÖZLESMELIPERSONELLERIN ÜCRETLERININBELIRLENMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
 
Belediyemize Norm Kadro Yönetmeligi çerçevesinde 2 adet Mimar, 2 adet Mühendis, l adet SehirPlancısı 3 Adet Tekniker, 1 Adet Fen Memuru, 1 Adet Sanat Tarihçisi, 1 adet Kimyager ve 2 adetEkonomist olmak üzere 13 adet Teknik Personel çalıstırma izni verilmistir.
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Nigde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi InsaatMühendisligi Bölümü mezunu Turhan KIRACI’ nın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesineistinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Mühendis Kadrosunda Tam Zamanlı Sözlesmeli InsaatMühendisi olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.945,92 TL, ek ödeme tutarının da   % 130 oranındaödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiKimya Bölümü, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Mezunu ve B sınıfı IsGüvenligi Uzmanı belgesine sahip Elif BASTÜRK’ün, belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun49.maddesine istinaden, 01.01.201-31.12.2019 tarihleri arasında, Kimyager Kadrosunda Tam ZamanlıSözlesmeli olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.945,92 TL, ek ödeme tutarının da   % 100 oranındaödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi InsaatMühendisligi Bölümü mezunu Yaprak Gökçe GERIS’in, belediyemizde 5393 Sayılı BelediyeKanununun49. maddesine istinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Mühendis Kadrosunda TamZamanlı Sözlesmeli Insaat Mühendisi olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.284,11TL, ek ödemetutarının da  % 130 oranında ödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümümezunu Hilal BIYIK’in, belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesineistinaden,01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Mimar Kadrosunda Tam Zamanlı Sözlesmeli Mimarolarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.284,11 TL, ek ödeme tutarının da   % 130 oranındaödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık FakültesiMimarlık Bölümü mezunu Belgin UGURLU’ nun, belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun49.maddesine istinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Mimar Kadrosunda Tam ZamanlıSözlesmeli Mimar olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.284,11 TL, ek ödeme tutarının da   % 130oranında ödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan Isık Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi IktisatLisans Programı mezunu Güçlü UGURLU’nun,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden,01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Ekonomist Kadrosunda Tam Zamanlı Sözlesmeli Ekonomistolarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 2.162,95 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine,
 
 
 
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
14.01.2019
Karar No
12
KararınKonusu
TAM ZAMANLI SÖZLESMELIPERSONELLERIN ÜCRETLERININBELIRLENMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektrik Bölümü mezunu Celali GÜZEL’in belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesineistinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı Sözlesmeli ElektrikTeknikeri olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 1.862,95 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranındaödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Meslek Yüksekokulu MakineBölümü mezunu Ufuk UZUNÖZ’ ün belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesineistinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda Tam Zamanlı Sözlesmeli MakineTeknikeri olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 1.862,95 TL, ek ödeme tutarının da   % 85 oranındaödenmesine, 
Belediyemizde 2018 yılında çalısan, Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu Harita ve Kadastro Programı mezunu Emrah EREN’in belediyemizde 5393 Sayılı BelediyeKanununun 49. maddesine istinaden, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında, Tekniker Kadrosunda TamZamanlı Sözlesmeli Harita ve Kadastro Teknikeri olarak çalıstırılmasına, aylık net ücretinin 1.862,95 TL,eködeme tutarının da   % 85 oranında ödenmesine, toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ve oy birligi ilekarar verildi.
Gündemde görüsülmesi gereken baska madde bulunmadıgından, Meclis Baskanı tarafındangörüsmelere son verildi.
Sedat BALKI
Meclis Baskanı
Mücahit Ömer TOYGAR
Meclis Katibi
Serhan TOP
Meclis Katibi

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu TAM ZAMANLI SÖZLESMELİ PERSONELLERIN ÜCRETLERININ BELIRLENMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:39
  Karar No 12
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu KISMI ZAMANLI AVUKAT ÜCRETININBELIRLENMESI
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:38
  Karar No 11
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MECLIS VE IHTISAS KOMISYONUÜYELERINE VERILECEK ÜCRETINBELIRLENMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:37
  Karar No 10
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu PLAN TADILATININ GÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:34
  Karar No 9
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SOKAK ISIMLERININ DEGISTIRILMESININGÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:32
  Karar No 8
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MAHALLE ISMI DEGISTIRILMESININGÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:28
  Karar No 7
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SONER AKSOY ISIMLI KANSERHASTASINA NAKDI YARDIM YAPILMASI
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:27
  Karar No 6
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu BASARILI SPORCU MELIH DÖNMEZ'EPARA ÖDÜLÜ VERILMESI
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:20
  Karar No 5
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu DENETIM KOMISYONU ÜYELERININSEÇIMI.
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:15
  Karar No 4
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu AMATÖR SPOR KULÜPLERINE YARDIMEDILMESI.
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:13
  Karar No 3
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Rota Dizayn