Pazar

26°C | 13°C
Pazartesi

28°C | 14°C
Salı

30°C | 15°C
İletişim Merkezi

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Konu 2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI
Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:17
Karar No 60
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER

2019 YILI GIDER BÜTÇESI
Gündemin 03.maddesi, Belediyemizin 2019 yılı gider bütçesinden ibaret oldugu anlasıldı.
Belediyemizin 2019 yılı gider bütçesi madde madde üyelere okundu, bütçe hakkında MeclisBaskanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldı, birim birim yapılan oylama neticesinde, Belediyemizin 2019yılı gider bütçesi asagıda belirtildigi sekliyle 17.500.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
 
KURUMSAL       FONKSIYONEL         FINANS      EKONOMIK                                                              
SINIF                         SINIF                        TIPI              SINIF                                     TUTAR TL
       46 39 11 18                                                       YAZI ISLERI HIZ.
                                   01 3 1 00           5                  MAH.ID.(BELEDIYE)
                                                                         01    Personel Gid.                                 207.000,00
                                                                         02    Sos.Güv.Kr.Prm.G.                         29.000,00
                                                                         03    Mal ve Hizmet Alm.G.                    89.000,00
                                                                                                      TOPLAM                  325.000,00
Belediye Hukuk Islerinde sözlesmeli olarak çalıstırılan Avukat maasının aylık net 1.200,00 TL,olarak ilgili bölümlere ödenek konuldugu üyelere iletildi. Yazı Isleri Hizmetlerinin bütçesi hakkında sözisteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Söz isteyen bulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Adokunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bütçe yekünü 325.000,00 TL olarak oy birligi ile kabuledildi.
Bundan sonra Baskanlık Hizmetleri bütçesinin oylamasına geçildi.
46 39 11 30                                                                BASKANLIK ENC. MEC. FAAL.
                           30 01 1 1 00                   5             MAH.IDA.(BELEDIYE)
                                                                   01     Personel Gid                              268.000,00
                                                                         03   Mal ve Hiz.Alm.Gid.              1.563.000,00
                                                                         05   Cari Transferler                         120.000,00
                                                                         06   Sermaye Gid.                            600.000,00
                                                                                 TOPLAM                             2.551.000,00
Baskanlık Encümen ve Meclis Faaliyetleri bütçesinin oylamasına geçilmeden evvel, BelediyeBaskan Yardımcısı maasının Belediye Baskanı ödeneginin 3/2oranında ödenmesi için ilgili bölüme ödenekkonuldugu üyelere iletildi. Bütçe hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Söz isteyenbulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bütçeyekünü 2.551.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
Bundan sonra Fen Isleri Müdürlügü Bütçesinin oylamasına geçildi.
46 39 11 31                                                                  FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ
    04 4 3 00                  5                                              MAH.IDA.(BELEDIYE)
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                                                                     01          Personel Gid                                 1.045.000,00
                                                                      02          Sos.Güv.Prm.Gid.                            155.000,00
                                                                     03          Mal ve Hiz.Alm.Gid.                     2.392.000,00
                                                                     06          Sermaye Gid                                  2.350.000,00
                                                                                    TOPLAM                                       5.942.000,00
Fen Isleri Müdürlügünün bütçesi hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Söz isteyenbulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bütçeyekünü 5.942.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
Bundan sonra Mali Hizmetler Müdürlügü bütçesinin oylamasına geçildi.
46 39 11 35                                                               MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ
01 1 2 00         5                                                         MAH.IDA.(BELEDIYE)        
                                                                       01        Personel Gid                           227.000,00
                                                                       02        Sos.Güv.Prm.Gid                      37.000,00
                                                                       03        Mal ve Hiz.Alm.Gid                158.000,00
                                                                       04        Faiz Giderleri                            340.000,00
                                                                       05        Cari Transferler                        276.000,00
                                                                       07        Sermaye Transferleri                70.000,00
                                                                       09        Yedek Ödenekler                    1.130.000,00
                                                                                  TOPLAM                               2.238.000,00
Mali Hizmetler Müdürlügünün bütçesi hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Sözisteyen bulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde,bütçe yekünü 2.238.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
Bundan sonra Temizlik Isleri Müdürlügü bütçesinin oylamasına geçildi.
46 39 11 37                                                              TEMIZLIK ISLERI MÜD.
                        05 1 0 00       5                                   MAH.IDA.(BELEDIYE)
                                                           01                    Personel Gid                        1.129.000,00
                                                           02                    Sos.Güv.Prm.Gid.                 195.000,00
                                                           03                    Mal ve Hiz.Al.Gid.              4.575.000,00
                                                           06                    Sermaye Giderleri                    20.000,00
                                                                                  TOPLAM                           5.919.000,00
Temizlik Isleri Müdürlügü bütçesinin oylamasına geçilmeden evvel, bu bölümün ilgili maddelerineItfaiye ve Zabıta Personelinin fazla çalısma ücretlerinin, Devlet Bütçe Kararnamesinde belirtilen miktarkadar ödenek konuldugu üyelere duyuruldu. Temizlik Hizmetlerinin bütçesi hakkında söz isteyen bulunupbulunmadıgı soruldu. Söz isteyen bulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Ad okunmak suretiyleyapılan oylama neticesinde bütçe yekünü 5.919.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
46 39 11 40                                                               IMAR ve SEHIRCILIK MÜD.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                      06 1 0 00          5                                  MAH.IDA.(BELEDIYE)
                                                           01                    Personel Gid                           208.000,00
                                                           02                    Sos. Güv. Prm. Gid                  26.000,00
                                                           03                    Mal ve Hiz. Alm. Gid.            271.000,00
                                                           06                    Sermaye Giderleri                     20.000,00
                                                                                  TOPLAM                               525.000,00
 
Imar ve Sehircilik Müdürlügünün bütçesi hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Sözisteyen bulunmadıgından bütçenin oylamasına geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde,bütçe yekünü 525.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
2019 YILI GIDER BÜTÇESI TOPLAM KALEMLERI
01        Personel Giderleri                                                                              3.084.000,00
02        Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Gideri                                       442.000,00
03        Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                           9.048.000,00
04        Faiz Giderleri                                                                                        340.000,00
05        Cari Transferler                                                                                     396.000,00
06        Sermaye Giderleri                                                                              2.990.000,00
07        Sermaye Transferleri                                                                              70.000,00
09        Yedek Ödenek                                                                                    1.130.000,00
            GENEL TOPLAM                                                                         17.500.000,00
2019 YILI GELIR BÜTÇESI
Gündem geregi yapılan müzakere sonucunda; Belediyemizin 2019 yılı gelir bütçesi madde maddeokundu, bölüm bölüm yapılan oylama neticesinde, gider bütçesine esit 17.500.000,00 TL olarak oy birligiile kabul edildi.
GELIRIN KODU                  AÇIKLAMA                                                             TL      
01                               VERGI GELIRLERI                                                             2.476.000,00
       2                          MÜLKIYET ÜZERINDEN ALINAN VERGILER                 1.004.000,00
            9                      MÜLKIYET ÜZERINDEN ALINAN DIGER VERGILER     1.004.000,00
                        51        Bina Vergisi                                                                              510.000,00
                        52        Arsa Vergisi                                                                              304.000,00
                        53        Arazi Vergisi                                                                               15.000,00
                        54        Çevre Temizlik Vergisi                                                               175.000,00
            3                      DÂHILDE ALINAN MAL VE HIZMET VERGILERI           457.000,00
            2                      ÖZEL TÜKETIM VERGISI                                                      387.000,00
                        51        Haberlesme Vergisi                                                                     22.000,00
                        52        Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi                                      365.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
            9                      DÂHILINDE ALINAN DIGER MAL VE HIZ. VERGILERI  70.000,00
                        51        Eglence Vergisi                                                                          10.000,00
                        52        Yangın Sigorta Vergisi                                                              20.000,00
                        53        Ilan ve Reklam Vergisi                                                              40.000,00
            6                      HARÇLAR                                                                            1.015.000,00
            9                      DIGER HARÇLAR                                                                1.015.000,00
                        51        Bina Insaat Harcı                                                                      200.000,00
                        52        Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı                        10.000,00
                        53        Isgaliye Harcı                                                                            200.000,00
                        54        Isyeri Açma Izin Harcı                                                               30.000,00
                        56        Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı                                           5.000,00
                        57        Tatil Günlerinde Çalısma Ruhsat Harcı                                       10.000,00
                        58        Tellallık Harcı                                                                            300.000,00
                        60        Yapı Kullanma Izin Harcı                                                             60.000,00
                        99        Diger Harçlar                                                                             200.000,00
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının 0l. Vergi Gelirleri bölümünün oylamasınageçilmeden evvel, Bölüm hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Bölüm hakkında söz isteyenbulunmadıgından oylamaya geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde 1.bölüm yekünü2.476.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
03                                       TESEBBÜS VE MÜLKIYET GEL.                              2.870.000,00
           1                              Mal ve Hizmet Satıs Gelirleri                                           2.000.000,00
                  1                       Mal Satıs Geliri                                                                     80.000,00
                     01                  Sartname, Basılı Evrak, Form Satıs Geliri                             10.000,00
                     99                  Diger Mal Satıs Geliri                                                             70.000,00
         2                                Hizmet Gelirleri                                                                    1.920.000,00
                     11                  Ilan ve Reklam Gelirler                                                        10.000,00
                     40                  Otopark Isletmesi Geliri                                                     400.000,00
                     58                  Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler                                         900.000,00
                     59                  Ulastırma Hiz.Iliskin Gelirler                                                10.000,00
                     99                  Diger Hizmet Gelirleri                                                       600.000,00
        3        6                       Kira Gelirleri                                                                     870.000,00
                  1                       Tasınmaz Kiraları                                                              850.000,00
                     03                  Sosyal Tesis Kira Gelirleri                                                 150.000,00
                     99                  Diger Tasınmaz Kira Gelirleri                                            700.000,00
       6         2                       Tasınır Kiralar                                                                      20.000,00
                     01                  Tasınır Kira Geliri                                                                 20.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının 03.Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümününoylamasına geçilmeden evvel, bölüm hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Bölüm hakkındasöz isteyen bulunmadıgından oylamaya geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bölümyekünü 2.870.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
04                                       ALINAN BAG. VE YRD. ILE ÖZEL GEL.                     100.000,00
                  2                       Merkezi Yönt.Büt.Dahil.Idr.Aln.Bagıs ve Y.                        100.000,00
                     01                  Hazine Yardımı                                                                       100.000,00
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının 04. Alınan Bagıs ve Yardımlar ile Özel Gelirlerbölümünün oylamasına geçilmeden evvel, bölüm hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu.Bölüm hakkında söz isteyen bulunmadıgından oylamaya geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylamaneticesinde bölüm yekünü 100.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
05                                       DIGER GELIRLER                                          9.454.000,00
         1                                FAIZ GELIRLERI                                                    20.000,00
                     9                    Diger Faizler                                                            20.000,00
                                  03     Mevduat Faizleri                                                      20.000,00
          2                               KISI VE KURUM. ALINAN PAYLAR               9.215.000,00
                     2                    Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar           9.100.000,00
                                   51   Merkezi Id. Vergi Gelir. Alınan Paylar                         9.100.000,00
                      4                              Kamu Harcamalarına Katılma Payları                    115.000,00
                                   51    Kanalizasyon Harc.Katlm.Payları                                       40.000,00
                                   52    Su Tesisleri Harc.Kalm.Payları                                           30.000,00
                                   53    Yol Harc.Katlm.Payları                                                       30.000,00
                                   99     Diger Harc.Katlm.Payları                                                  15.000,00
          3                                            PARA CEZALARI                                               219.000,00
                               2                        Idari Para Cezaları                                                 30.000,00
                                               99        Diger Idari Para Cezaları                                      30.000,00
          4                                               Vergi Cezaları                                                    140.000,00
                                   01        Vergi ve Diger Amme Alacak. Gecikme Zam.             100.000,00
                                   02        Vergi Barısı TEFE Tutarı                                                 30.000,00
                                   03        Vergi Barısı Geç Ödeme Zammı                                      10.000,00
                        9                      Diger Para Cezaları                                                          49.000,00
                                   99        Yukarıda Tanımlanmayan Diger Para Cezaları                49.000,00
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının 05 Diger Gelirler bölümünün oylamasınageçilmeden evvel, bölüm hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Bölüm hakkında söz isteyenbulunmadıgından oylamaya geçildi.Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bölüm yekünü9.454.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.   
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
06                                           SERMAYE GELIRLERI                  2.600.000,00
                              01        TASINMAZ MAL SATIS GELIRI           2.500.000,00 
                             03            Diger Bina Satıs Gelirleri                       1.250.000,00
                              01        Diger Bina Satıs Gelirleri                          1.250.000,00
                              05        Arsa Satısı                                                 1.250.000,00
                              01        Arsa Satısı                                                 1.250.000,00
                              02        TASINIR SATIS GELIRLERI                    100.000,00
                              09        Diger Tasınır Satıs Gelirleri                        100.000,00
                              99        Diger Çesitli Tasınır Satıs Gelirleri             100.000,00
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının 06 Sermaye Gelirleri bölümünün oylamasınageçilmeden evvel, bölüm hakkında söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. Bölüm hakkında söz isteyenbulunmadıgından oylamaya geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde bölüm yekünü 2.600.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.  
2020 YILI GIDER BÜTÇE TASLAGI
 Belediyemizin 2020 yılı gider bütçe taslagı üyelere okundu, bütçe taslagı hakkında Meclis Baskanıtarafından gerekli açıklamalar yapıldı, yapılan oylama neticesinde, Belediyemizin 2020 yılı gider bütçetaslagı asagıda belirtildigi sekliyle 17.500.000,00 TL olarak oy birlgi ile kabul edildi.
KURUMSAL FONKSIYONEL   FINANS   EKONOMIK
SINIFLAN.    SINIFLAN.             TIPI         SINIFLAN.        AÇIKLAMA                    TUTAR TL
46 39 11 18                                                         YAZI ISLERI MÜD.                                  347.000,00
01 3 1 00              5                    01                    Personel Giderleri                                   219.000,00                                                                                                                                    02                    SosyalGüvenlik Kurumları                    31.000,00
                                                   03                    Mal ve Hizmet Alım Gid.                     97.000,00
46 39 11 30                                                        BASK. ENC. VE MEC. FAL.        2.146.000,00
01 1 1 00              5                    01                    Personel Giderleri                                    282.000,00
                                                      03                    Mal ve Hizmet Alım Gid.                 1.705.000,00
                                                      05                    Cari Transferler                                     129.000,00
                                                      06                    Sermaye Giderleri                                     30.000,00
46 39 11 31                                                          FEN ISLERI MÜD.                          5.920.000,00
04 4 3 00              5                    01                    Personel Giderleri                                1.085.000,00
                                                      02                    Sosyal Güvenlik Kurumları                 165.000,00
                                                      03                    Mal ve Hizmet Alım Gid.                2.510.000,00
                                                      06                    Sermaye Giderleri                             2.160.000,00
46 39 11 35                                                          MALI HIZMETLER MÜD.         2.043.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
01 1 2 00              5                    01                    Personel Giderleri                                   235.000,00
                                                      02                    Sosyal Güvenlik Kurumları                   39.000,00
                                                      03                    Mal ve Hizmet Alım Giderleri             169.000,00
                                                      04                    Faiz Giderleri                                          300.000,00
                                                      05                    Cari Transferler                                    276.000,00
                                                      07                    Sermaye Transferleri                              80.000,00
                                                      09                    Yedek Ödenek                                     944.000,00
46 39 11 37                                                          TEMIZLIK ISL. MÜD                  6.619.000,00
05 1 0 00              5                    01                    Personel Giderleri                                1.198.000,00
                                                      02                 Sosyal Güvenlik Kurumları                 203.000,00
                                                      03                 Mal ve Hizmet Alım Giderleri        5.198.000,00
                                                      06                 Sermaye Giderleri                                    20.000,00
46 39 11 40                                                        IMAR ve SEHIRCILIK MÜD.       425.000,00
06 1 0 00              5                    01                    Personel Giderleri                                   219.000,00
                                                      02                    Sosyal Güvenlik Kurumları                   28.000,00
                                                      03                    Mal ve Hizmet Alım Giderleri             157.000,00
                                                      06                    Sermaye Giderleri                                    21.000,00
2020 YILI GIDER BÜTÇESI TOPLAM KALEMLERI
01        Personel Giderleri                                                                              3.238.000,00
02        Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Gideri                                       466.000,00
03        Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                           9.836.000,00
04        Faiz Giderleri                                                                                        300.000,00
05        Cari Transferler                                                                                     405.000,00
06        Sermaye Giderleri                                                                              2.231.000,00
07        Sermaye Transferleri                                                                               80.000,00
09        Yedek Ödenek                                                                                       944.000,00
            GENEL TOPLAM                                                                          17.500.000,00
2021 YILI GIDER BÜTÇE TASLAGI
Belediyemizin 2021 yılı gider bütçe taslagı üyelere okundu, bütçe taslagı hakkında Meclis Baskanıtarafından gerekli açıklamalar yapıldı, yapılan oylama neticesinde, Belediyemizin 2021 yılı gider bütçetaslagı asagıda belirtildigi sekliyle 18.000.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
KURUMSAL FONKSIYONEL FINANS  EKONOMIK
SINIFLAN.     SINIFLAN.             TIPI      SINIFLAN.   AÇIKLAMA         TUTAR TL
46 39 11 18                                                   YAZI ISLERI MÜD.                        370.000,00
01 3 1 00              5                             01           Personel Giderleri                         231.000,00
                                                           02           Sosyal Güvenlik Kur.                      33.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                                                           03           Mal ve Hizmet Alım Gid.              106.000,00
46 39 11 30                                                       BASK. ENC. VE MEC. FAL.   2.285.500,00
01 1 1 00              5                             01           Personel Giderleri                          294.000,00
                                                           03           Mal ve Hizmet Alım Gid.            1.824.500,00
                                                           05           Cari Transferler                              137.000,00
                                                          06           Sermaye Giderleri                            30.000,00
46 39 11 31                                                     FEN ISLERI MÜD.                    5.922.000,00
04 4 3 00              5                         01           Personel Giderleri                         1.120.000,00
                                                        02           Sosyal Güvenlik Kurumları             172.000,00
                                                       03           Mal ve Hizmet Alım Gid.              2.610.000,00
                                                       06           Sermaye Giderleri                         2.020.000,00
46 39 11 35                                                    MALI HIZMET. MÜD.             2.090.000,00
01 1 2 00              5                        01        Personel Giderleri                               243.000,00
                                                       02           Sosyal Güvenlik Kurumları               41.000,00
                                                      03           Mal ve Hizmet Alım Gid.                181.000,00
                                                      04           Faiz Giderleri                                   270.000,00
                                                     05           Cari Transferler                                 276.000,00
                                                    06           Sermaye Transferleri                           90.000,00
                                                   09           Yedek Ödenek                                    989.000,00
46 39 11 37                                              TEMIZLIK ISL. MÜD.                     6.969.000,00
05 1 0 00              5                    01           Personel Giderleri                              1.268.000,00
                                                  02           Sosyal Güvenlik Kurumları                  211.000,00
                                                   03           Mal ve Hizmet Alım Gid.                 5.470.000,00
                                                   06           Sermaye Giderleri                                 20.000,00
46 39 11 40                                              IMAR VE SEH. MÜD.                     363.500,00
06 1 0 00              5                     01           Personel Giderleri                              153.500,00
                                                   02           Sosyal Güvenlik Kurumları                  30.000,00
                                                   03           Mal ve Hizmet Alım Gid.                   158.000,00
                                                  06           Sermaye Giderleri                                 22.000,00
2021 YILI GIDER BÜTÇESI TOPLAM KALEMLERI
01        Personel Giderleri                                                               3.309.500,00
02        Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Gideri                        487.000,00
03        Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                           10.349.500,00
04        Faiz Giderleri                                                                         270.000,00
05        Cari Transferler                                                                     413.000,00
06        Sermaye Giderleri                                                               2.092.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
07        Sermaye Transferleri                                                               90.000,00
09        Yedek Ödenek                                                                      989.000,00
            GENEL TOPLAM                                                          18.000.000,00
 
2020 YILI GELIR BÜTÇE TASLAGI
Belediyemizin 2020 yılı gelir bütçe taslagı üyelere okundu, bütçe taslagı hakkında meclis baskanıtarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Yapılan oylama neticesinde, 2020 yılı gider bütçe taslagına esit17.500.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
GELIRIN KODU          AÇIKLAMA                                                TL         
46 39 11 00
            01                    VERGI GELIRLERI                                   2.412.000,00
                        2          Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler              1.033.000,00
                        3          Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi             467.000,00
                        6          Harçlar                                                               912.000,00
            03                    TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI   2.716.000,00
                        1          Mal ve Hizmet Satıs Gelirleri                              2.055.000,00
                        6          Kira Gelirleri                                                          661.000,00
            04                    ALINAN BAGıs VE YARD. ILE ÖZEL GEL.  100.000,00
                        2          Merk. Yönt. Bütç. Dah. Idare. Alınan Bagıs ve Yard.100.000,00
            05                    DIGER GELIRLER                                          10.382.000,00
                        1          Faiz Gelirleri                                                               21.000,00
                        2          Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar                     10.123.000,00
                        3          Para Cezaları                                                             238.000,00
            06                    SERMAYE GELIRLERI                                   1.890.000,00
                        1          Tasınmaz Satıs Geliri                                            1.770.000,00
                        2          Tasınır Satıs Geliri                                                   120.000,00
                                   TOPLAM                                                           17.500.000,00
 
2021 YILI GELIR BÜTÇE TASLAGI
Belediyemizin 2021 yılı gelir bütçe taslagı üyelere okundu, bütçe taslagı hakkında meclis baskanıtarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Yapılan oylama neticesinde, 2021 yılı gider bütçe taslagına esit18.000.000,00 TL olarak oy birligi ile kabul edildi.
 
GELIRIN KODU         AÇIKLAMA                                                   TL            
46 39 11 00
            01                    VERGI GELIRLERI                                         2.491.000,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
60
KararınKonusu
2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                        2          Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                    1.057.000,00
                        3          Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi                   476.000,00
                        6          Harçlar                                                                     958.000,00
            03                    TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI    2.791.000,00
                        1          Mal ve Hizmet Satıs Gelirleri                               2.099.000,00
                        6          Kira Gelirleri                                                           692.000,00
            04                    ALINAN BAGIS VE YARD. ILE ÖZEL GEL.  100.000,00
                        2          Merk. Yönt. Bütç. Dah. Idare. Alınan Bagıs ve Yard. 100.000,00
            05                    DIGER GELIRLER                                            10.608.000,00
                        1          Faiz Gelirleri                                                                22.000,00
                        2          Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar                      10.331.000,00
                        3          Para Cezaları                                                             255.000,00
            06                    SERMAYE GELIRLERI                                    2.010.000,00
                        1          Tasınmaz Satıs Geliri                                            1.870.000,00
                        2          Tasınır Satıs Geliri                                                   140.000,00
                                   TOPLAM                                                            18.000.000,00
Sedat BALKI
Meclis Baskanı
Mücahit Ömer TOYGAR
Meclis Katibi
Serhan TOP
Meclis Katibi
 

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 07 Mayıs

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı
  Konu 2018 YILI KESIN HESABININGÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 07 Mayıs 2019 09:09
  Karar No 46
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı
  Konu HAZIRAN AYI MECLIS TOPLANTI GÜNÜNÜN TESPITI.
  Karar Tarihi 02 Mayıs 2019 13:53
  Karar No 43
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı
  Konu BOS MEMUR KADRO DEGISIKLIGININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 02 Mayıs 2019 09:11
  Karar No 45
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 02 Mayıs

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı

  Mayıs Ay'ı Meclis Kararı
  Konu VIZE INSAN DOGAN VE YASAM DERNEGIILE ISBIRLIGI KONUSUNUNGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 02 Mayıs 2019 09:07
  Karar No 44
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu TAM ZAMANLI SÖZLESMELI PERSONELEVERILECEK ÜCRETIN BELIRLENMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 16:00
  Karar No 42
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SOKAK ISMI DEGISIKLIGININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:59
  Karar No 41
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MEMUR SOSYAL DENGE TAZMINATININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:58
  Karar No 40
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MAYIS AYI MECLIS TOPLANTI GÜNÜNÜNTESPITI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:57
  Karar No 39
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu BOS MEMUR KADRO DEGISIKLIGININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:56
  Karar No 38
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu VIZE PERSONEL LIMITED SIRKETINEMÜDÜR GÖREVLENDIRILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:53
  Karar No 37
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Rota Dizayn