Salı

27°C | 15°C
Çarşamba

27°C | 14°C
Perşembe

26°C | 15°C
İletişim Merkezi

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Konu 2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI
Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:20
Karar No 61
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER

2019 YILI ÜCRET TARIFELERI
Gündem geregi yapılan müzakere sonucunda; Belediyemizin 2019 yılı ücret tarifeleri madde maddeokundu, söz isteyen bulunup bulunmadıgı soruldu. 2019 yılı ücret tarifeleri hakkında söz isteyenbulunmadıgından oylamaya geçildi.
Ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde, Belediyemizin 2019 yılı ücret tarifeleri oy birligiile kabul edildi.            
01-SU TARIFESI (2464 S.K.97.MD):
a) Meskenlerden 40 m3’e kadar                                                        2.00 TL
b) 40 m3’ü asan kısmı                                                                        2.50 TL
c) Ticarethane m3’ü                                                                           2.50 TL
d) Resmi Daireler m3’ü                                                                     2.00 TL
e) Fabrikalar m3’ü                                                                             3.50 TL
f) Mandıralar m3’ü                                                                            2.50 TL
g) Her türlü santiye suyu m3’ü                                                         2.50 TL
h) Okullar m3’ü                                                                                 1,00 TL
ı) Camiler m3’ü                                                                                  1,00 TL
i) Gazi ve Engellilere Mesken suyu tarifesinde % 80 indirim uygulanır.
 
Ön Ödemeli Su Tarifesi( 2464 S.K.97.MD)
a) Meskenlerden 40 m3’e kadar                                                      1.60 TL
b) Ticarethaneler m3                                                                         1.85 TL
c) Resmi Daireler m3                                                                         1.85 TL
d) Fabrikalar m3                                                                                2.75 TL
e) Mandıralar m3                                                                               1.85 TL
f) Her türlü Santiye Suyu m3                                                             1.85 TL
g) Okullar m3                                                                                    0,80 TL
h) Camiler m3                                                                                   0,80 TL
ı) Gazi ve Engelli Abonelere Indirim Oranı                                       0,50 TL
 
Abone Kaydı     :
a) Mesken Abone Kaydı                                                                   35.00 TL
b) Ticarethane Abone Kaydı                                                             45.00 TL
c) Insaatların Abone Kaydı                                                               45.00 TL
d) Fabrikalar                                                                                    100.00 TL
e) Resmi Daireler ve Okullar                                                            35.00 TL
a) Meskenlerden                                                                               30,00.TL
b) Ticarethaneler                                                                               40,00.TL
c) Insaatlardan                                                                                  40,00.TL
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
d) Kooperatif ve Müteahhitlerden                                                   500,00.TL
e) Fabrika ve Büyük Sanayi                                                          1.000,00.TL
f) Borcundan Dolayı Kesme ve Açma Ücreti                                   20,00.TL
Istirak Bedelleri(Yeni Abonelerden) :
a) Meskenler için                                                                              16,50.TL
b) Ticarethaneler için                                                                        33,00.TL
c) Insaatlar için                                                                                  27,50.TL
d) Fabrikalar içi                                                                                100,00.TL
e) Sayaç Bakım Ücreti Aylık                                                              1,00.TL
f) Numaralama Ücreti                                                                         5,50.TL
g) Su Gecikme Cezası                                                                         % 3
02- ILAN ÜCRETI ( 2464 S.K.97.MD) :
a) Ticari Ilan 20 Kelimeye Kadar                                                      10,00.TL
b) 20 Kelimeden Fazlası                                                                   20,00.TL
c) Özel Ilan 1 Defası                                                                           5,00.TL
d) Siyasi Parti Ilanları                                                                         5,00.TL
e) Mahkeme-Icra ve Resmi Daireler                                                 15,00.TL
03-SOGUTMA ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Büyükbas Hayvanların Günlügü                                                                     15.00.TL
b) Küçükbas Hayvanların Günlügü                                                                      7,50.TL
c) Oglaklar Soguk Hava Deposuna Girmeyecektir.
04-MEZBAHA HIZMETLERI KARSILIGI ALINAN ÜCRETLER(2464 S.K.97.MD.):
a) Büyükbas Hayvan Kesim Ücreti Adedi                                                           100,00.TL
    Büyükbas Hayvan Et Tasıma Ücreti Adedi                                                     20,00.TL
b) Küçükbas Hayvan Kesim Ücreti Adedi                                                           20,00.TL
    Küçükbas Hayvan Et Tasıma Ücreti Adedi                                                      10,00.TL
c) Nisan-Mayıs-Haziran Aylarında Oglak Kesim Ücreti                                     20,00.TL
d) Ilçe Harici Kasaplara Kesim Ücreti Adedi Büyükbas                                   150,00.TL
e) Ilçe Harici Kasaplara Kesim Ücreti Adedi Küçükbas                                      40,00.TL
05- OTOPARK ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Terminalden Istanbul’a Gidecek Otobüslerden                                       l Yolcu Ücreti
b) Diger Sehirlere Gidecek Otobüslerden                                                    l Yolcu Ücreti
c) Ilçemizden Gelip Geçici Otobüslerden                                                             10,00.TL
d) Otoparklara Giris Ücreti                                                                                  1,00.TL
06-YOLCU TASIMA ÜCRETI ( 2464 S.K.97.MD) :
a) Sehiriçi Bilet Ücreti                                                                                          2,50.TL
b) Ögrenci Bilet Ücreti                                                                                         1,25.TL
07- VIDANJÖR ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD.) :
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
a) Sehiriçi WC Çukuru, Su Kuyusu, Bodrum Temizleme ve Arazöz ile Su Sıkılması         50,00.TL
b) Ilçe Dısı Köylerde Çekim                                                                                                50,00.TL
c) Sehir Dısına Çıkan Temizlemelerde Gidis ve Dönüs Için Beher Km’si Nakliye Bedeli      4,00.TL
08- ITFAIYE MERDIVENININ KIRALANMASI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Bir Sefer için Yarım Saatligine                                                                        150,00.TL
b) Yarım Saatten Sonra Saat Bası                                                                        200,00.TL
c) Ilan ve Reklam Amaçlı Tabela-Pankart Asma Ücreti                                      50,00.TL
09- YOL VE MEYDANLARIN TAHRIBI HALINDE ONARIM( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Asfalt ve Beton Yolların Tahribi için m2’si                                                      300,00.TL
b) Parke ve Kaldırımların Tahribi için m2’si                                                         125,00.TL
c) Adi Kaldırım ve Stabilize Yolların Tahribi için m2’si                                      125,00.TL
10- INSAAT VE KANAL HAFRIYAT KONTROL ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD.) :
a)  Insaat baslama ile temel üstü kontrollük ücreti
     Bagımsız her bölüm basına (Konut) Müstakil                                                100,00.TL
     Bagımsız Her Bölüm Basına(Konut) Site                                                        200,00.TL
                                                  (Ticarethane)                                                       300,00.TL
                                                       (Sanayi)                                                         1000,00.TL
11- IMAR DURUM ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) 2 Kat için                                                                                                          300,00.TL
b) 3 Kat için                                                                                                          400,00.TL
c) 4 Kat için                                                                                                       1.000,00.TL
d) 5 Kat için                                                                                                         1.300,00.TL
12- RUHSAT YENILEME HARCI( 2464 S.K.97.MD.) :
Yenilenen Ruhsatlara Imar Durumu Harcında Belirlenen Ücretler Uygulanır.
13-SU TASIMA ÜCRETI ( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Sehir içine Isyeri ve Meskenlere Su Götürme
    Küçük Tanker 3,5 m3                                                                                       100,00.TL
    Büyük Tanker 7 m3                                                                                          150,00.TL
b) Sehir dısı Isyeri ve Meskenlere Su Götürme                                                   200,00.TL
c) Sehir dısına çıkan temizlemelerde gidis ve dönüs için beher km.si nakliye bed. 4,00.TL
14- IS MAKINALARININ KIRALANMASI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Traktör Kepçe Saat Basına                                                                              200,00.TL
b) Beko Loder Saat Basına                                                                                 250,00.TL
c) Greyder Saat Basına                                                                                       300,00.TL
d) Kompresör Saat Basına
    Sehiriçi                                                                                                           200,00 TL
    Sehirdısı                                                                                                         300,00 TL
e) Elektrik Panosu Kirası Günlük Sahıslara                                                          25,00.TL
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
f) Elektrik Panosu Kirası Günlük Müteahhit                                                        50,00.TL
 
15-  CENAZE NAKLI( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Vize-Çorlu                                                                                                                       120,00.TL
b) Vize-Kırklareli                                                                                                                 90,00.TL
c) Vize-Lüleburgaz                                                                                                               90,00.TL
d) Vize-Edirne                                                                                                                     180,00.TL
e) Vize-Istanbul                                                                                                                   230,00.TL
f) Muhtaç oldugu Zabıta Tahkikatı ile tespit edilen vatandaslardan ücret alınmaz.
16- SALON GELIRI(2464 S.K.97.MD.) :
a) Salonda Yapılacak Dügün ve Nisanlarda (KDV Dahil)                                                  700,00.TL
b) Salonda Yapılacak Nikah Törenlerinde                                                                             % 50
c) Yemeksiz Dügünlerde Teminat                                                                                       150,00.TL
d) Yemekli Dügünlerde Teminat                                                                                          150,00.TL
e) Açık Dügün Salonu(KDV Dahil)                                                                                   800,00.TL
f) Kültür Merkezi Dügün Salonu Ücreti KDV Dahil                                                           3.500,00TL
g) Muhtaç Oldugu Zabıta Tahkikatı ile Tespit Edilen Vatandaslardan %50 Oranında ÜcretAlınacaktır.
17- EVLENME DOSYASI (2464 S.K.97.MD.) :
 Evlenen Kisilere Kullanılan Dosyalardan Dosya Basına                                                     30.00.TL
18- MEZARLIK GELIRI (2464 S.K.97.MD.) :
a) Etrafı Çevrilen Tek Mezar m2’si                                                                                      25,00 TL
b) Etrafı Çevrilen Mezarların m2’si( 2 Mezar)                                                                     350,00.TL
19- KALORIFER ATIKLARINI TASIMA( 2464 S.K.97.MD.) :
a) Banka ve Fabrika Binalarının Belediye Araçları ile Sehirdısına Tasınması Beher Kamyon.200,00.TL
b) Meskenlerin ve Yapı Koop.Beher Kamyonu                                                                   150,00.TL
 
20- YANGIN RAPORU HIZMETI ÜCRETI(2464 S.K.97.MD.)
a) Bilumum Fabrikalar 1 defaya Mahsus                                                                          2.000,00.TL
b) Sirketlere                                                                                                                          600,00.TL
c) Diger Isyerleri                                                                                                                  150,00.TL
 
21- NIKAH ÜCRETI (2464 S.K.97.MD.) :
a) Mesai Saatleri Içinde Belediye Binasında                                                                         30,00.TL
b) Mesai Saatleri Dısında Belediye Binasında                                                                      50,00.TL
c) Mesai Saatleri Içinde Belediye Dısında                                                                            50,00.TL
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
d) Mesai Saatleri Dısında Belediye Dısında                                                                        200,00.TL
e) Muhtaç Oldugu Zabıta Tahkikatı ile Tespit Edilen Vatandaslardan ücret alınmaz.
 
Tarifeye K.D.V. Dâhil Degildir.
Isbu Tarife 01 OCAK 2019 Tarihinde Yürürlüge Girer.
NOT: Umumi WC’ lerden ücret alınmayacak.
 
07.05.2005 Tarih ve 25808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 225/8730 Sayılı Bakanlar KuruluKararında belirtilen,2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 65,74,77,84 ve Ek 6.maddelerinde belirlenenmaktu harç tarifelerinin, Belediyemizin 3 gruba dahil olması nedeniyle, 3 grupta belirlenen harçlarınBelediyemiz tarafından uygulanmasına karar verilen harçlar.
22-HAYVAN KESIM,MUAYENE VE DENETLEME HARCI(2464 S.K.74.MD.)
01-Hayvanın cinsi;
a)Küçükbas                                                                                                                     2,00 TL
b)Büyükbas                                                                                                                     5,00 TL
23-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERI MUAYENE HARCI(2464 S.K.77.MD.)
01- Tartı agırlıklarının her birinden                                                                                        1,00 TL
02- Uzunluk ölçülerinin her birinden                                                                                       1,00 TL
03- Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden                                      2,50 TL
04- El terazilerinden                                                                                                                 5,00 TL
05- Normal masa terazilerinden                                                                                               7,00 TL
06- Otomatik(Ibreli) terazilerden                                                                                            10,00 TL
07- Elektronik terazilerden                                                                                                      13,00 TL
08- Kantar ve basküllerden                                                                                                      19,00 TL
 
24-KAYIT SURET HARCI (2464 S.K.84.MD.)
a) Her sayfa basına                                                                                               0,70 TL
b) Harita, plan ve krokilerin beher m2’sinden                                                      10,00 TL
25-IMAR MEVZUATI GEREGINCE ALINACAK HARÇLAR(2464 S.K.84.MD.)
     Ticaret Ve Konut Bölgeleri Için Ayrı Ayrı);
      a) Ilk Parselasyon Harcı(Beher m2 için);
      I) Konut                                                                                                  0,20 TL
     II) Ticaret                                                                                                 0,30 TL
     b) Imar Planı Içinde Ifraz Ve Tevhid Harcı(Konut alanı) m2’si               0,20 TL
                                                                                               (Ticari Alan) m2’si        0,30 TL
     c) Plan Ve Proje Tasdik Harcı(Beher insaat m2’si için)konut m2’si                       0,20 TL
                                                                                         Ticarethane m2’si                                0,30TL
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
     d) Zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı;
          I) Toprak(Beher m3 için) Konut                                                                        0,50 TL
                                                            Ticarethane                                                       1,00 TL
         II) Kanal(Beher m3 Için) Konut                                                                          2,00 TL
                                                          Ticarethane                                                         3,00 TL
26- MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI (2464 S.K.84.MD)
       Muayene, ruhsat ve rapor harcı                                                                        40,00 TL
27- SAGLIK BELGESI HARCI (2464 S.K.84.MD)
      Saglık Belgesi harcı                                                                                          5,00 TL
 
28- BINA INSAAT HARCI (2464 S.K.EK 6.MD.)
1.
Konut Insaatı(Insaat Alanı);
a) 100 m2’ye kadar                                                                              2,00 TL
b) 101-120 m2                                                                                      3,00 TL
c) 121-150 m2                                                                                     4,50 TL
d) 151-200 m2                                                                                     6,00 TL
e) 200 m2’den yukarı                                                                           7,50 TL
02- Isyeri insaatı;
      a) 25 m2’ye kadar                                                                                  6,00 TL
      b) 26-50 m2                                                                                           9,00 TL
      c) 51-100 m2                                                                                         12,00 TL
      d) 100 m2’den yukarı                                                                           15,00 TL
NOT: Insaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karsılıgında ödenir.
Is bu tarife 01 OCAK 2019 tarihinde yürürlüge girer.
29- HARCAMALARA KATILIM PAYI(2464 S.K.97 MD.)
Harcamalara katılma payları kanunun tarif ettigi sekilde hesaplanarak tahsil edilir.
Taksitler Mayıs-Ekim aylarında olmak üzere iki esit taksitte ödenir.
Bu paylar iki yılda dört esit taksitte ödenir.
30- KAYNAK SULARI HARCI( 2464 S.K.65.MD.)
a) 1 Litreye kadar olan sise ve benzeri kaplardan                                                  0,016
b) 1 Litreden büyük sise ve benzeri kaplardan ( 1 Litre Dahil)                             0,009
31- MATBU EVRAK ÜCRETI(2464 S.K. 97. MD.)          
Matbu evrak ücreti                                                                                                12.00
32- TEKNIK ELEMAN KAYIT ÜCRETI (2464 S.K.97. MD.) 
a.
Ilçemiz vergi dairelerine kayıtlı olanlar                                                   250,00
b.
Ilçe dısı vergi kaydı olanlar                                                                   500,00
c.
Takip eden yıllarda kayıt ücreti                                                             200,00
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
33- EKSPERTIZ RAPOR ÜCRETI (2464 S.K.97.MD.)
Ekspertiz rapor ücreti                                                                                            200,00
34- GEÇIS YOLU IZIN BELGESI 82464 S.K.97. MD)
Geçis yolu izin belgesi ücreti                                                                                1.000,00
35- IMAR PAFTASI SURETI ÜCRETI( 2464 S.K.97.MD)
a.
1/1000 ölçekli imar planı ozalit                                                             100,00
b.
1/5000 ölçekli imar planı ozalit                                                             100,00
c.
1/1000 ölçekli hali hazır harita ozalit                                                     100,00
d.
1/5000 ölçekli hali hazır harita ozalit                                                     100,00
e.
1 adet imar planı fotokopisi( A4 veya A3)                                             25,00
f.
1 adet hali hazır harita fotokopisi ( A4 veya A3)                                    25,00
36- HARFIYAT DÖKÜM ÜCRETI (2464 S.K.97.MD.)
Hafriyat döküm ücreti m3 üzerinden insaat ruhsatı verilmesi asamasında alınacaktır.     3,00
37- ASANSÖR ISLETME RUHSATI(2464 S.K.97.MD.)
Asansör isletme ruhsatı ücreti                                                                               350,00
38- YAPI KULLANMA IZIN BELGESI VEYA YAPI RUHSATI FOT.(2464 S.K.97.MD)
Yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı fotokopisi (Adedi)                                          10,00
39- EKSPER DOSYA INCELEME, BILGI ALMA ÜCRETI(2464 S.K.97.MD.)
Eksper dosya inceleme, bilgi alma ücreti (Dosya Basına)                                                  200,00
40- TICARI PLAKA TAHSIS VE DEVIR ÜCRETI (TAKSILERDEN)(2464 S.K.97.MD)
Ticari Plaka Tahsis ve Devir Ücreti                                                                         3.000,00
41- YAPI KULLANMA IZIN BELGESI ÜCRETI (2464 S.K.97.MD.)
a)Yapı kullanma izin belgesi (meskenler için) bagımsız bölüm basına(100 M2 kadar)     300,00
b)Yapı kullanma izin belgesi (meskenler için) bagımsız bölüm basına(101 M2 yukarısı) 350,00
c)Yapı kullanma izin belgesi (isyerleri için) 100 m2’ ye kadar                                     500,00
d)Yapı kullanma izin belgesi (isyerleri için) 101 m2 dahil yukarısı                              850,00
 
42- CINS DEGISIKLIGI ONAY ÜCRETI (2464 S.K. 97.MD.)
Cins degisikligi onay ücreti                                                                                           200,00
43- TEMEL ÜSTÜ KONTROL ÜCRETI(2464 SK. 97.MD)       
       Temel Üstü Kontrol Ücreti                                                                                            200,00
44- YANAN, YIKILAN BINALARIN RUHSAT ÜCRETI
      Yanan, Yıkılan Binaların Ruhsat Ücreti                                                                         350,00
44- NUMARATAJ ÜCRETI
a) Dıs Kapı Numara Levhası                                                                                        30,00
b) Iç Kapı Numara Levhası                                                                                          10,00
 
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
45- YOLCU MINIBÜSLERI PLAKA ÜCRETI ( S PLAKA) (2464 SK. 97.MD)
       Yolcu Minibüsleri S Plaka Ücreti                                                                                 150,00
46- KÜÇÜK SANAYI SITESI OTOPARK ÜCRETI(2464 S.K.97.MD)
1.
Taksi
a.
Ilk 6 Saat                                                                                                     2,00
b.
Günlük                                                                                                        4,00
c.
Aylık Abonman                                                                                          80,00
2.
Minibüs
a)    Ilk 6 Saat                                                                                                      4,00
b)   Günlük                                                                                                         8,00
c) Aylık Abonman                                                                                              150,00
03) Otobüs-Kamyon-Tır
       a)      Ilk 6 Saat                                                                                                      5,00
       b)      Günlük                                                                                                         10,00
       c)  Aylık Abonman                                                                                               200,00
47- ARITMA TESISI ATIKSU BERTARAF ÜCRETI(2464 S.K.97.MD)
Atıksu Arıtma Bertaraf Ücreti m3                                                                                20,00
27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Atık su Altyapı ve Evsel Katı AtıkBertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Iliskin Yönetmeligeistinaden, Atıksu ücretinin ilçemizdeki abonelerin kullanmıs oldugu su miktarı m3 basına su faturalarınatahakkuk ettirilmesine, evsel ve katı atık toplama, tasıma ve bertaraf ücretlerinin, içme suyu abonelerinin sufaturalarına yansıtılmasına, su abonesi olmayanların emlak sicillerine tahakkuk ettirilmesine ve tarifelerin01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmasına,  mevcut üyeler tarafından oy birligi ile karar verildi.
ATIKSU ÜCRETI
Atıksu Ücreti, kullanılan su bedeli üzerinden m3 Basına % 20 oranında hesaplanarak tahakkukettirilir.    
2 AYLIK KATI ATIK TOPLAMA VE TASIMA ÜCRETLERI
       Mesken                                                                                                                          3,85 TL
Ticarethane                                                                                                                     25,43 TL
Fabrika                                                                                                                           84,75 TL
Engelli                                                                                                                            3,85 TL
Gaziler                                                                                                                           3,85 TL
Santiye                                                                                                                           12,72 TL
Okul                                                                                                                              25,43 TL
Mandıra                                                                                                                         137,29 TL
Hamam                                                                                                                          25,43 TL
Savcı ve Hakim Lojmanı                                                                                                3,85 TL
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Resmi Daire-Kurum                                                                                                       25,43 TL
Resmi Daire Askeriye                                                                                                    25,43 TL
Aks Mesken                                                                                                                  3,85 TL
Aks Ticarethane                                                                                                             25,43 TL
Aks Resmi Daire                                                                                                           25,43 TL
Aks Fabrikalar                                                                                                               127,12 TL
Aks Engelli                                                                                                                    3,85 TL
Aks Santiye                                                                                                                   12,72 TL
Akaryakıt Istasyonu                                                                                                       42,37 TL
Market 100 m2 ve Üzeri                                                                                                84,75 TL
Resmi ve Özel Bankalar                                                                                                 42,37 TL
Fırın                                                                                                                               25,42 TL
Restaurant                                                                                                                      16,94 TL
Otel                                                                                                                                25,42 TL
Not: Fiyatlar KDV Hariçtir.
26.02.2014 gün ve 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. ve 6.ncı maddelerine göre, 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin(A) fıkrasına eklenen paragraf geregince, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları asmamak sartıylamahallelerimiz arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak söz konusu Teblig ekindeyer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine iliskin Tablo” da belirtilen Ilan ve Reklam Vergisi,Eglence Vergisi (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eglence yerlerinden), Isgal Harcı,  Tatil GünlerindeÇalısma Ruhsat Harcı ve Isyeri Açma Izni Harcı için ilçemizin 3 gruba ayrılmıs ve I.GRUP: DevletMahallesi, Evren Mahallesi, Gazi Mahallesini (Atatürk Caddesi Altı), II.GRUP: Gazi Mahallesini (AtatürkCaddesi Üst Bölgesi),III.GRUP: Mehmet Akif Mahallesi, Kale Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi olarakbelirlenmistir.
 ILAN VE REKLAM VERGISI
1-Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çesitli yerlere asılan ve takılan herçesit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak asagıdayazılı oldugu ilan ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi ve Baskanlıkçailan edildi.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Ilan ve Reklamın Türü ve Yapıldıgı Yer
Kanuni Tarife
Grup / Verginin Tutarı(TL)
EnAz(TL)
 
EnÇok
(TL)
1
2
3
4
Dükkan, ticari ve sınaimüessese ve serbest meslekerbabınca çesitli yerlere asılanve takılan her çesit levha, yazıve resim gibi sabit bütün ilanve reklamların behermetrekaresinden yıllık olarak
Bulvar ve Meydan
20
100
30
25
20
 
 
 
Cadde
20
100
25
20
20
 
Sokak
20
100
20
20
20
 
 
2- Motorlu tasıt araçlarının içine veya dısına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresindenyıllık olarak asagıda yazılı oldugu ilan       ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile kararverildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
 
Motorlu tasıt araçlarının içine veyadısına konulan ilan ve reklamlarınbeher metrekaresinden yıllık olarak
Toplu tasımaaraçları
8
40
25
20 
10 
 
 
Diger
8
40
25
20
10
  
 
3-   Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veyasair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarakasagıda yazılı oldugu ilan ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi veBaskanlıkça ilan edildi.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarıüzerine gerilen, binaların cephe veyanlarına asılan bez veya sairmaddeler vasıtasıyla yapılan geçicimahiyetteki ilan ve reklamlarınmetrekaresinden haftalık olarak
Bulvar ve Meydan
2
10
10
8
6
 
 
 
Cadde
2
10
10
8
6
 
Sokak
2
10
10
8
6
 
 
4. Isıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak asagıda yazılıoldugu ilan ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi ve Baskanlıkça ilanedildi.
 
 
Isıklı veya projeksiyonlu ilan vereklamlardan her metrekare için yıllıkolarak
Led ekranlı ilan vereklamlardan
30
150
100
70
50
Diger ısıklı veprojeksiyonlu ilan vereklamlardan
30
150
80
50
30
 
 
 
 5. Ilan ve reklam amacıyla dagıtılan brosür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veyabenzerlerinin her biri için asagıda yazılı oldugu ilan ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligiile karar verildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
Ilan v     Ilan ve Reklam amacıyladagıtılan brosür, katalog,
              duvar ve takvimleri, biblolarveya benzerlerinin
              her biri için
 
Bütün yerlerde
0,01
0,25
0,25
0,25
 
0,25
 
 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıstırılacak çesitli afisler ve benzerlerinin beherinin metrekaresindenasagıda yazılı oldugu ilan ve reklam vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi veBaskanlıkça ilan edildi.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Mahiyeti ne olursa olsun yapıstırılacakçesitli afisler ve benzerlerinin beherininmetrekaresinden
Bütün yerlerde
 
 
0,02
0,50
0,30
0,30
 
0,30  
 
 
B) EGLENCE VERGISI (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eglence yerlerinde)
1-Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eglence yerlerindeçalısılan her gün için asagıda yazılı oldugu eglence vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile kararverildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
 
Eglencenin Türü ve Alanı
Kanuni Tarife
Grup / Verginin Miktarı (TL)
 
En Az(TL)
En Çok(TL)
1
2
3
4
 
Bar, pavyon,gazino, gecekulübü, taverna,diskotek, kabare,dansing gibieglence yerlerindeçalısılan her güniçin
50 m² ye kadar
5
100
5
5
5
 
51 m²-150 m² arası
5
100
10
10
10
 
151 m²-300 m²arası
5
100
15
15
15
 
301 m² den yukarı
5
100
20
20
20
 
4 yıldızlı otelde
5
100
25
25
25
 
5 yıldızlı otelde
5
100
30
30
30
 
 
 2-Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eglence yerlerinde çalısılan her gün için asagıda yazılıoldugu eglence vergisi alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
 
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Bilardo ve masafutbolu salonları gibieglence yerlerindeçalısılan her gün için
25 m² ye kadar
5
100
   5
5
     5
 
26 m²-50 m² arası
5
100
10
10
10
 
51 m²-100 m² arası
5
100
15
15
15
 
101 m²-200 m² arası
5
100
20
  20
  20
 
201 m² den yukarı
5
100
25
  25
  25
 
 
 C) ISGAL HARCI            
01-52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı isgallerde beher metrekare için günlükolarak asagıda yazılı oldugu isgal harcının alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi veBaskanlıkça ilan edildi.
Isgalin Türü ve Yapıldıgı Yer
Kanuni Tarife
Grup / Harcın Tutarı (TL)
En Az(TL)
En Çok(TL)
1
2
3
4
52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılıisgallerde beher metrekare için günde
0,5
2,5
2,5
2,5
  2,5
 
 
 
 
 
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının isgallerinde satısı yapılanküçükbas ve büyükbas hayvan basına
52 nci maddenin(1) numaralıbendinde yazılıhayvansatıcılarınınisgallerinde
a) Satısı yapılan küçükbashayvan basına               
0,5
2,5
 0,50
 0,50
0,50
 
b) Satısı yapılan büyükbashayvan basına
1
5
1,00
 1,00
 1,00
 
 
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı isgallerde asagıda yazılı isgal harcının alınmasınamevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
52 nci maddenin(3) numaralıbendinde yazılıisgallerde
a) Her tasıttan beher saat için
0,25
1,25
1,00
0,50
0,25
 
b) Parkmetre çalıstırılanyerlerde beher saat için
0,5
2,5
1,00
0,50
0,25
 
 
 Ç) TATIL GÜNLERINDE ÇALISMA RUHSATI HARCI
394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Her tür isyeri için yıllık olarak asagıda yazılı Tatil günlerindeçalısma ruhsatı harcı alınmasına mevcut üyelerin oybirligi ile karar verildigi ve Baskanlıkça ilan edildi.
D) ISYERI AÇMA IZNI HARCI
Isyerinin Türü ve Alanı
Kanuni Tarife
Grup / Harcın Tutarı (TL)
En Az(TL)
En Çok(TL)
1
2
3
4
Her tür isyeriiçin
 yıllık olarak
25 m² ye kadar
20
800
100,00
75,00
50,00
 
26 m²-100 m²arası
20
800
150,00
125,00
100,00
 
101 m²-250 m²arası
20
800
250,00
225,00
200,00
 
251 m²-500 m²arası
20
800
800,00
800,00
800,00
 
501 m² denyukarı
20
800
800,00
800,00
800,00
 
 
 
 
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
61
KararınKonusu
2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
Isyerinin Türü ve Alanı
Kanuni Tarife
Grup / Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL)
En Çok(TL)
1
2
3
  4
Her tür isyeriiçin beher m2sinden
25 m² ye kadar
0,10
1
1
1
1
 
26 m²-100 m² arası
0,10
1
1
1
1
 
101 m²-250 m²arası
0,10
1
1
1
1
 
251 m²-500 m²arası
0,10
1
1
1
1
 
501 m² denyukarı
0,10
1
1
1
1
 
Sedat BALKI
Meclis Baskanı
Mücahit Ömer TOYGAR
Meclis Katibi
Serhan TOP
Meclis Katibi
 

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu TAM ZAMANLI SÖZLESMELI PERSONELEVERILECEK ÜCRETIN BELIRLENMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 16:00
  Karar No 42
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SOKAK ISMI DEGISIKLIGININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:59
  Karar No 41
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MEMUR SOSYAL DENGE TAZMINATININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:58
  Karar No 40
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MAYIS AYI MECLIS TOPLANTI GÜNÜNÜNTESPITI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:57
  Karar No 39
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu BOS MEMUR KADRO DEGISIKLIGININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:56
  Karar No 38
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu VIZE PERSONEL LIMITED SIRKETINEMÜDÜR GÖREVLENDIRILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:53
  Karar No 37
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu ÇIFTÇI MALLARI KORUMA VEDENETLEME ÜYELERININ SEÇILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:52
  Karar No 36
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu IÇ ANADOLU BELEDIYELER BIRLIGINEÜYE OLUNMASI VE ÜYE SEÇILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:51
  Karar No 35
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu KIRKLARELI YEREL YÖNETIMLERI KATIATIK TESISLERI YAPMA VE ISLETMEBIRLIGINE(KIR-KAB)ÜYE SEÇILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:50
  Karar No 34
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı

  Nisan Ay'ı Meclis Kararı
  Konu DOGU-BATI TRAKYA BELEDIYELERBIRLIGINE(TRAKYAKENT)ÜYE SEÇILMESI
  Karar Tarihi 05 Nisan 2019 15:49
  Karar No 33
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Rota Dizayn