Perşembe

8°C | -1°C
Cuma

12°C | 2°C
Cumartesi

12°C | 4°C
İletişim Merkezi

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Konu BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:52
Karar No 62
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
62
KararınKonusu
BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER

Gündem geregini yapılan müzakere sonucunda, Belediyemizin 2018 yılı Bütçesindeki bazıödeneklerin harcandıgı bazı ödeneklerin ise harcanmadıgı görüldü. Harcanmayan ödeneklerden harcananödeneklere 1.000.000,00 TL aktarmanın Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 36.maddesigeregince yapılmasına, mevcut üyeler tarafından oy birligi ile karar verildi.
Gündemde görüsülmesi gereken baska madde bulunmadıgından, Meclis görüsmelerine son verildi.
 
INDIRILMESI LAZIM GELEN   :
K.Sınıf        F.Sınıf     F.T E.Sınıf                                                                    ÖDENEK MIK.
46 3911 30  011100     5   03 5 1 09  Özel Güvenlik Hizmeti Alım Gid.           200.000,00-
                                             03 3 3 03  Yük Tasıma Giderleri                             20.000,00-
                                           03 8 2 01   Lojman Bakım ve Onarımı Gid.             20.000,00-                                         
46 39 11 31 044300     5   03 5 3 03  Yük Tasıma Giderleri                                40.000,00-
46 39 11 35 011200     5   03 5 1 90  Diger Müsavir Firma ve Kisilere Öde.      20.000,00-
                                         04 2 9 01   YTL Cinsinden Diger Iç Borç Faiz Gid.  400.000,00-
46 3911 37  051000     5   03 5 1 08  Temizlik Hizmeti Alım Giderleri             300.000,00-                                                      
                                                                                T   O   P   L   A   M  :      1.000.000,00-
                                              
ILAVESI LAZIM GELEN   :
K.Sınıf        F.Sınıf     F.T E.Sınıf                                                                            ÖDENEK MIK.
46 39 11 18 013100     5   02 1 6 02  Saglık Primi Ödemeleri                                         1.000,00-
                                         03 2 3 01   Yakacak Alımları                                                  1.500,00-
                                         03 7 1 02   Büro Isyeri Makine ve Teçh. Alımları                10.000,00-
                                                                                       T   O   P   L   A   M  :            12.500,00-                                       
46 39 11 30 011100     5   03 2 9 90  Diger Tüketim Mal ve Malz. Alımı                   1.000,00-
                                         03 7 1 90   Diger Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı              30.000,00-                             
                                                                                        T   O   P   L   A   M  :           31.000,00-
46391131 044300       5    01 2 2 02  Kadro Kar.Sözl.Pers.Zam ve Taz.Gid.               45.000,00-
                                          02 2 6 01  Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                      18.500,00-
                                          03 2 3 02  Elektrik Alımları                                                72.000,00-
                                          03 2 9 01  Bahçe Malz.Alım ve Yapım.Gid.                       32.000,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                                 4.500,00-
                                          03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                      70.000,00-
                                          037 3 04   Is Makinesi Bakım ve Onar.Gid.                       24.500,00-
                                          037 3 90   Diger Bakım ve Onarım Giderleri                    20.000,00-
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
62
KararınKonusu
BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                                          03 8 1 90  Diger Hizmet Binası Bakım On.Gid.               80.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :         366.500,00-
 46391135 011200       5    01 1 2 01  Zamlar ve Tazminatlar                                         12.000,00-
                                          02 1 6 02  Saglık Primi Ödemeleri                                         3.000,00-
                                          03 2 1 03  Periyodik Yayın Alımları                                      5.000,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                               30.000,00-
                                          03 7 1 02  Büro Isyeri Makine ve Teçh.Alımı                      1.000,00-
                                          03 7 3 02  Makine Teçh.Bakım Onarım Gid.                       4.000,00-
                                          05 1 2 05  Sosyal Güvenlik Kurumuna                              36.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :           91.000,00-
46391137 051000       5  01 1 4 01  Sosyal Haklar                                                 2.000,00-                
                                      03 2 2 02  Temizlik Malzemesi Alımları                             21.000,00-
                                     03 2 3 02  Akaryakıt ve Yag Alımları                                100.000,00-
                                     03 5 3 03  Yük Tasıma Giderleri                                        10.000,00-
                                    03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                      150.000,00-
                                   03 7 1 90  Diger Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı                   80.000,00-
                                   03 7 3 03  Tasıt Bakım ve Onar.Gid.                                   35.000,00-
                                  03 8 1 90  Diger Hizmet Binası Bakım On.Gid.                  10.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :         408.000,00-
46391113 061000       5    01 1 2 01  Zamlar ve Tazminatlar                                 4.000,00-
                                          01 2 2 02  Kadro Kar.Sözl.Pers.Zam ve Taz.Gid.       10.000,00-
                                          02 2 6 01  Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri               4.000,00-
                                          03 2 1 01  Kırtasiye Alımları                                        1.500,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                        4.500,00-
                                          03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                67.000,00-
                                                                           T   O   P   L   A   M  :           91.000,00-                                                                                                        T      O     P     L     A     M  : 1.000.000,00-
Sedat BALKI
Meclis Baskanı
Mücahit Ömer TOYGAR
Meclis Katibi
Serhan TOP
Meclis Katibi
 

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 06 Aralık

  Aralık Ay'ı Encümen Kararı

  Aralık Ay'ı Encümen Kararı
  Konu RUHSATSIZ ISYERI (CÜNEYT GÜL)
  Karar Tarihi 06 Aralık 2018 11:36
  Karar No 57
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 30 Kasım

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı
  Konu 6 Ada 27 Nolu Parsel Yola Terkin Islemleri
  Karar Tarihi 30 Kasım 2018 11:34
  Karar No 56
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 15 Kasım

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı
  Konu BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
  Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:52
  Karar No 62
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 15 Kasım

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı
  Konu 2019 YILI GELIR TARIFELERININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:20
  Karar No 61
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 15 Kasım

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı
  Konu 2019 YILI GIDER VE GELIR BÜTÇELERI ILEIZLEYEN IKI YILIN BÜTÇETASARILARININ GÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:17
  Karar No 60
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 15 Kasım

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı
  Konu 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:16
  Karar No 59
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Kasım

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı
  Konu Terminal Çıkıs Cezası
  Karar Tarihi 14 Kasım 2018 11:33
  Karar No 53
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Kasım

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı
  Konu Peron Harici Bekleme Hk.
  Karar Tarihi 14 Kasım 2018 11:32
  Karar No 52
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı

  Kasım Ay'ı Encümen Kararı
  Konu 310 Ada 8 Nolu Parselin Terkin Islemleri
  Karar Tarihi 06 Kasım 2018 11:31
  Karar No 51
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı

  Kasım Ay'ı Meclis Kararı
  Konu 372 ADA 8 NOLU PARSELDEKI ILKOKULALANINDA BULUNAN BELEDIYE HISSESININ BEDELSIZ DEVRININGÖRÜSÜLMESI
  Karar Tarihi 06 Kasım 2018 10:14
  Karar No 58
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Rota Dizayn