Cuma

15°C | 3°C
Cumartesi

15°C | 3°C
Pazar

12°C | 2°C
İletişim Merkezi

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Kasım Ay'ı Meclis Kararı

Konu BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
Karar Tarihi 15 Kasım 2018 10:52
Karar No 62
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
62
KararınKonusu
BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER

Gündem geregini yapılan müzakere sonucunda, Belediyemizin 2018 yılı Bütçesindeki bazıödeneklerin harcandıgı bazı ödeneklerin ise harcanmadıgı görüldü. Harcanmayan ödeneklerden harcananödeneklere 1.000.000,00 TL aktarmanın Mahalli Idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliginin 36.maddesigeregince yapılmasına, mevcut üyeler tarafından oy birligi ile karar verildi.
Gündemde görüsülmesi gereken baska madde bulunmadıgından, Meclis görüsmelerine son verildi.
 
INDIRILMESI LAZIM GELEN   :
K.Sınıf        F.Sınıf     F.T E.Sınıf                                                                    ÖDENEK MIK.
46 3911 30  011100     5   03 5 1 09  Özel Güvenlik Hizmeti Alım Gid.           200.000,00-
                                             03 3 3 03  Yük Tasıma Giderleri                             20.000,00-
                                           03 8 2 01   Lojman Bakım ve Onarımı Gid.             20.000,00-                                         
46 39 11 31 044300     5   03 5 3 03  Yük Tasıma Giderleri                                40.000,00-
46 39 11 35 011200     5   03 5 1 90  Diger Müsavir Firma ve Kisilere Öde.      20.000,00-
                                         04 2 9 01   YTL Cinsinden Diger Iç Borç Faiz Gid.  400.000,00-
46 3911 37  051000     5   03 5 1 08  Temizlik Hizmeti Alım Giderleri             300.000,00-                                                      
                                                                                T   O   P   L   A   M  :      1.000.000,00-
                                              
ILAVESI LAZIM GELEN   :
K.Sınıf        F.Sınıf     F.T E.Sınıf                                                                            ÖDENEK MIK.
46 39 11 18 013100     5   02 1 6 02  Saglık Primi Ödemeleri                                         1.000,00-
                                         03 2 3 01   Yakacak Alımları                                                  1.500,00-
                                         03 7 1 02   Büro Isyeri Makine ve Teçh. Alımları                10.000,00-
                                                                                       T   O   P   L   A   M  :            12.500,00-                                       
46 39 11 30 011100     5   03 2 9 90  Diger Tüketim Mal ve Malz. Alımı                   1.000,00-
                                         03 7 1 90   Diger Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı              30.000,00-                             
                                                                                        T   O   P   L   A   M  :           31.000,00-
46391131 044300       5    01 2 2 02  Kadro Kar.Sözl.Pers.Zam ve Taz.Gid.               45.000,00-
                                          02 2 6 01  Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                      18.500,00-
                                          03 2 3 02  Elektrik Alımları                                                72.000,00-
                                          03 2 9 01  Bahçe Malz.Alım ve Yapım.Gid.                       32.000,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                                 4.500,00-
                                          03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                      70.000,00-
                                          037 3 04   Is Makinesi Bakım ve Onar.Gid.                       24.500,00-
                                          037 3 90   Diger Bakım ve Onarım Giderleri                    20.000,00-
T.C.
VIZE BELEDIYESI
MECLIS KARARI
Karar Tarihi
15.11.2018
Karar No
62
KararınKonusu
BÜTÇE IÇI AKTARMA YAPILMASI.
BelediyeMeclisini
Teskil EdenZevat
Meclis Baskanı : Sedat BALKIMeclis Üyeleri : Mücahit Ömer TOYGAR, Serhan TOP, Feyzettin KARASU, RasitANDIÇ, Can DEMIRKESEN, Hüseyin Yavuz TEZCAN, Maksut ÜREK, ÜmitKABAKLAR, Oguz KAN, Aynur ÖZBIRGE, Ahmet ÇETINER
                                          03 8 1 90  Diger Hizmet Binası Bakım On.Gid.               80.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :         366.500,00-
 46391135 011200       5    01 1 2 01  Zamlar ve Tazminatlar                                         12.000,00-
                                          02 1 6 02  Saglık Primi Ödemeleri                                         3.000,00-
                                          03 2 1 03  Periyodik Yayın Alımları                                      5.000,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                               30.000,00-
                                          03 7 1 02  Büro Isyeri Makine ve Teçh.Alımı                      1.000,00-
                                          03 7 3 02  Makine Teçh.Bakım Onarım Gid.                       4.000,00-
                                          05 1 2 05  Sosyal Güvenlik Kurumuna                              36.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :           91.000,00-
46391137 051000       5  01 1 4 01  Sosyal Haklar                                                 2.000,00-                
                                      03 2 2 02  Temizlik Malzemesi Alımları                             21.000,00-
                                     03 2 3 02  Akaryakıt ve Yag Alımları                                100.000,00-
                                     03 5 3 03  Yük Tasıma Giderleri                                        10.000,00-
                                    03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                      150.000,00-
                                   03 7 1 90  Diger Dayanıklı Mal ve Malz.Alımı                   80.000,00-
                                   03 7 3 03  Tasıt Bakım ve Onar.Gid.                                   35.000,00-
                                  03 8 1 90  Diger Hizmet Binası Bakım On.Gid.                  10.000,00-
                                                                                         T   O   P   L   A   M  :         408.000,00-
46391113 061000       5    01 1 2 01  Zamlar ve Tazminatlar                                 4.000,00-
                                          01 2 2 02  Kadro Kar.Sözl.Pers.Zam ve Taz.Gid.       10.000,00-
                                          02 2 6 01  Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri               4.000,00-
                                          03 2 1 01  Kırtasiye Alımları                                        1.500,00-
                                          03 5 1 03  Bilgisayar Hizmeti Alımları                        4.500,00-
                                          03 5 9 90  Diger Hizmet Alımları                                67.000,00-
                                                                           T   O   P   L   A   M  :           91.000,00-                                                                                                        T      O     P     L     A     M  : 1.000.000,00-
Sedat BALKI
Meclis Baskanı
Mücahit Ömer TOYGAR
Meclis Katibi
Serhan TOP
Meclis Katibi
 

KATEGORİDEKİ DİĞER KARARLAR
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu TAM ZAMANLI SÖZLESMELİ PERSONELLERIN ÜCRETLERININ BELIRLENMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:39
  Karar No 12
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu KISMI ZAMANLI AVUKAT ÜCRETININBELIRLENMESI
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:38
  Karar No 11
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MECLIS VE IHTISAS KOMISYONUÜYELERINE VERILECEK ÜCRETINBELIRLENMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:37
  Karar No 10
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu PLAN TADILATININ GÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:34
  Karar No 9
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SOKAK ISIMLERININ DEGISTIRILMESININGÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:32
  Karar No 8
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 14 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu MAHALLE ISMI DEGISTIRILMESININGÖRÜSÜLMESI.
  Karar Tarihi 14 Ocak 2019 10:28
  Karar No 7
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı

  OCAK Ay'ı Meclis Kararı
  Konu SONER AKSOY ISIMLI KANSERHASTASINA NAKDI YARDIM YAPILMASI
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:27
  Karar No 6
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu BASARILI SPORCU MELIH DÖNMEZ'EPARA ÖDÜLÜ VERILMESI
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:20
  Karar No 5
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu DENETIM KOMISYONU ÜYELERININSEÇIMI.
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:15
  Karar No 4
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 08 Ocak

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı

  Ocak Ay'ı Encümen Kararı
  Konu AMATÖR SPOR KULÜPLERINE YARDIMEDILMESI.
  Karar Tarihi 08 Ocak 2019 10:13
  Karar No 3
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Rota Dizayn