Salı

9°C | 4°C
Çarşamba

12°C | 5°C
Perşembe

13°C | 7°C
İletişim Merkezi

Devlet adamlarımız

Gurur Tablosu

Devlet adamlarımız

İlçemizden Çıkan Akademisyen ve Devlet Adamlarımız

Prof. Dr. Suat VURAL

 

 1921 yılında Vize'de doğdu. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. A.B.D.'de New York Üniversitesinde çalıştı. Yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi parazitoloji kürsüsünde 1961'de Doçent, 1967'de Profesör oldu. Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçti. Edirne Tıp Fakültesinin kuruluşuna öncülük etti. 1975'de Edirne Tıp Fakültesinin kurucu dekanı olarak altı yıl hizmet verdi. 1984 yılında üniversiteden emekli olduktan sonra 2005 yılına kadar Şişli'deki Osmanoğlu Kliniğinde Tıbbi Laboratuar Grubunun (Mikrobiyoloji-Parazitoloji-İnfeksiyon Hastalıkları) başında görev yapmıştır. 80'in üzerinde bilimsel yayını olan Hocamız aynı zamanda büyük bir  şair ve de yazar idi. 27 Kasım 2007 tarihinde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen hocamız her planda Vize'li olmakla övünen  bunu sıkça gündeme getiren isminin Vize'li Suat VURAL olarak anılmasını isteyen büyük bir insandı.

VİZE'YE ÖZLEM 


Zümrüt bahçelerinde şakır bülbüller,
Dikeni bulunmaz gülün Vize'de.
Fışkırır billurdan pınarlar yer yer;
Sular türkü söyler bütün Vize'de Andırır alaca gözler sedefi,
Ok olmuş kirpikler arar hedefi.
Kınalı parmaklar dövmede def'i,
Güzelin yeri hep üstün Vize'de.

Şarkılar uzansın bu gece Ay'a,
Vur güzel Ayşecik vur darbukaya.
İnsan nasıl hasret çekmez sılaya,
Gam, keder eriyor bu gün Vize'ye.


Prof. Dr. Cevdet TEZCAN
       

 17.05.1944 Tarihinde Vize'de doğan hocamız Atatürk İlköğretim okulu mezunu olup, Yüksek Lisans eğitimini 1972 yılında ODTÜ  Fizik Bölümünde, Doktorasını 1976 yılında ODTÜ  Fizik Bölümünde tamamlamıştır. 1977-1982 ODTÜ Fizik Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor, 1982-1986 ODTÜ Fizik Bölümünde, 1986-1988 yılları arasında  Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünde Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. 1988-2002 yılları arasında yine Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünde Profesör  Doktor ünvanıyla görev yapan hocamız 2002 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapmaktadır.Birçok dergide ellinin üzerinde yayını bulunan hocamız, uluslar arası alanda birçok kuruluşa da üyedir.

 

Prof. Dr. İskender GÖKALP​
       

 27 Temmuz 1951 tarihinde Vize'de doğan İskender GÖKALP aynı zamanda eski Belediye Başkanlarımızdan Bünyamin GÖKALP'in de oğludur. Lise öğrenimini  1970 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi'nde tamamlayan hocamız 1974 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi  Makine Mühendisliği Fakültesi  Uçak bölümünü bitirdi.Daha sonra  doktora yapmak için Fransa'ya giden İskender GÖKALP Centre National de la Recherce Scientifique Centre National de la Recherce Scientifique (CNRS)'yebağlıAerotermik LaboratuvarındaTürbülanslı Yanma konusunda doktorasını tamamladı. 1981, doktora bitiminden sonra, şimdiki Doçentliğe karşı gelen bir ünvanı aldı. 1983'te CNRS' in (Centre National de la Recherce Scientifique) Orléans'daki yanma laboratuarından aldığı teklif sonunda   Orléans'a geçti. (Orléans, Paris'in biraz güneyinde bir şehir) 1983'ten  2004'e kadar burada Yanma Laboratuvarı'nın direktörü olarak çalışan, İskender GÖKALP halen Fransa'da devlete bağlı olan CNRS  Bilimsel araştırma merkezindeYanma Laboratuvarı'nın Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.
 
Prof. Dr. MEHPARE BİLHAN  
(GÖKALP)

            

 1943 Yılında Vize dünyaya gelmiştir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan Paris Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Ülkemize döndüğünden bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesinde görev yapmakta olan Mehpare BİLHAN aynı zamanda Prof.Dr. Müberra UYGUN'unda ablası Prof.Dr. İskender GÖKALP'inde kuzenidir.


Prof. Dr.MÜBERRA UYGUN  
(GÖKALP)

       

 1947, Vize doğumlu olan Prof.Dr. Müberra UYGUN 1976 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1977 yılında Edirne Tıp Fakültesi kadrosunda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji kürsüsünde 1980 yılında yüksek lisans yaptı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, bir bölümünü Fransa'da yaptığı doktora çalışmasını tamamladı. 1982 yılında Trakya Üniversitesi'nin kurulması ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 1983 yılında doktora çalışmalarını bitirerek fiilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalında görevine başladı. Aynı anabilim dalında 1985 yılında Yardımcı Doçent, 1989 yılında Doçent oldu. Morfoloji Anabilim Dalı bünyesinde Bilim Dalı olarak yer alan Histoloji-Embriyoloji'nin 1993 yılında Anabilim Dalı olması ile bu Anabilim Dalının Doçent kadrosuna atandı ve 1995 yılında da Profesör oldu. 1993 yılından vefat ettiği 2005 yılı Temmuz ayına kadar Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Fakültemizdeki 28 yıllık hizmet süresi içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Senato Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Tıp Fakültesi'nde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde pek çok yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencisi yetiştirdi.40'ın üzerinde uluslar arası ve ulusal bilimsel çalışması bulunmaktadır. Evliydi ve çok iyi derecede Fransızca bilen Hocamız 01 Temmuz 2005 günü yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Prof. Dr.DAVUT BAŞARAN

  

  1946 yılında İlçemiz  Kömürköy köyünde doğdu. 1958 yılında Kömürköy ilkokulunu, 1961 yılında Vize ortaokulunu ve 1964 yılında da Kırklareli Lisesinin Fen kolunu iyi derece ile bitirdi. 1964-1968 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiiye bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bugünkü Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinin nüvesini oluşturan Başkent Diş Hekimliği Özel Yüksek okuluna Botanik-Zooloji asistanı olarak atandı. 16 Haziran 1969 tarihinde 1416 sayılı yasa uyarınca, Gümrük ve Tekel Bakanlığı adına Doktora yapmak üzere Fransa'ya giden BAŞARAN 1974 yılının ekim ayında "Doktor" ünvanını alarak yurda döndü. 1975 yılının Ocak ayında İstanbul Tekel Enstitülerinde "Şef" olarak göreve başladı. Temmuz 1975'te  askerlik görevimi ifa ettikten sonra, ekim 1975'te görevine tekrar dönen BAŞARAN, 1976 yılında Diyarbakır Fen Fakültesi Biyoloji bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1982 yılında Yardımcı Doçent Doktor'luğa, 1983 yılında Doçentliğe, 1989 yılında Profesörlüğe atandı. 1983 yılından itibaren Botanik Anabilim dalı başkanlığı, Kasım 1996'dan Aralık 1998'e kadar Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 24 Haziran 1998 tarihinde Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan vekilliği görevine atandı. 1 Ekim 1999'da da bu göreve asaleten atanan hocamız  22 Ağustos 2000 tarihinde ise bu görevinden istifa etti.Birçok makale, tebliğ ve kitabı da bulunan hocamız halen Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.


Prof. Dr.HÜSEYİN SALMAN

      

  01.03.1944 Tarihinde Vize'de doğdu.İlk ve Orta okulu Vize'de okudu. Orta öğrenimini Kırklareli Lisesi'nde  tamamladıktan sonra 1963        yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Tarih bölümünü 1967 yılında bitirdi. 1971-1973 yılları arasında Kırklareli Lisesinde iki yıl Tarih Öğretmenliği yaptıktan sonra 1970 yılında başladığı doktorasını tamamlayarak "Doktor" Ünvanını aldı. 1982 yılında "Doçent Doktor" olan Hüseyin SALMAN 1989 yılında Genel Türk Tarihi dalında "Profesör Doktor." unvanını aldı. 1982-1985 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve 1985-1993 yılları arsında Tarih Bölümü başkanlığı yapan Hüseyin SALMAN şu anda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde  Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.İlçemizde düzenlenen birçok sempozyuma katılanHüseyin SALMAN 28 Nisan 2000  yılında ilçemizde düzenlenen  I . ve 10 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen II. Uluslar arası Vize Tarih ve Kültürü Sempozyumu da katılımcı ve düzenleyicilerindendir.


Doç. Dr.SELÇUK 
YURTSEVER

         

  Vize'de doğan Selçuk Yurtsever, Vize Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1988'de Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında Trakya Üniversitesi'nde Ornitoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Genetik alanındaki doktorasını İngiltere'deki Wales Üniversitesi'nde (Cardiff) 1997'de bitirmiş ve 1998'de Trakya Üniversitesi'ne Yrd. Doç. olarak atanmıştır. 1999 yılında populasyon ekolojisi alanında İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi'nde post-doktora çalışmalarına katılmıştır. 2005 yılında doçentlik sınavını başaran Selçuk Yurtsever, halen Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr.CEVDET ŞANLI

      

  05.06.1963 tarihinde ilçemiz Çövenli Köyü'nde doğdu. İlk tahsilini Çövenli Köyü İlkokulu'nda, orta tahsilini Vize Ortaokulu'nda, lise tahsilini Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-debiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Buradan 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl MEB. İskenderun Belen Lisesi'ne Edebiyat öğretmeni olarak tayin oldu. 1988 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı'nda asistan olarak muvafakaten geçiş yaptı. 1990 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 1992 yılında doktorayı tamamlayarak Türk Dili Doktoru ünvanını aldı.1993 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçentliğe atandı. 1995 Ağustosunda askerlik görevi için ayrılan Cevdet Şanlı, 1998 Temmuz ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda yeni görevine başlamış ve Doçentlik sınavını kazanarak Doçent Doktor olmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Cevdet  ŞANLI halen bu görevde bulunmaktadır.


Doç. Dr.RAHİM  TARIM

           

      07.09.1961 Tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Hocamız  sırasıyla  1984 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak  Lisans eğitimini, 1986  yılında Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans, 1993 yılında ise yine Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktorasını tamamlamıştır. 1985-1986 yılları arasında  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve  1986-1999 yılları arasında  Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan hocamız, 1999-2001 yılları arasında yine Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmıştır.  2003 yılından bu yana da Doçent Doktor olarak  Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki görevini sürdürmektedir.


Doç. Dr.ENVER UYSAL

           

   04.05.1958  Tarihinde ilçemiz Topçuköy köyünde doğan hocamız halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevini sürdürmektedir.1958 Vize/Topçuköy doğumlu. 1969'da Topçuköy İlkokulunu, 1976'da Edirne İmam Hatip Lisesini, 1980'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitirdi. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde 2 yıl Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptıktan sonra Bursa U.Ü. İlâhiyat Fakültesine İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi oldu. "Niyet - Davranış İlişkisi" konusunda Yüksek Lisans, "İhvân-ı Safâ Metafiziği" üzerine Doktora çalışması yaptı. Bir müddet U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve İlâhiyat Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kısa bir süre İngiltere ve Almanya'da branşı ile ilgili araştırmalarda bulundu. Halen aynı fakültede İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, İslâm Felsefesi ve Ahlâk Felsefesi dersleri vermektedir.


Yrd.Doç.Dr. ERCAN  BULUŞ

        

       1966 yılında Vize'de ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Vize'de tamamladı. 1984-1988 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde öğrenim gördür. 1989 yılında T.Ü.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 'nın açtığı sınavı kazanarak programcı olarak çalışmaya başladı. Bu arada çeşitli bölümlerde, çeşitli programlama dilleri, hazır programlar ve uygulamalar hakkında dersler verdi. 1992 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü  Arş.Gör. kadrosunda çalıştı. 1995 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktorasını tamamladı. 1995 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yapılan sınav sonucunda Yardımcı Doçent olarak atandı. Temmuz 1998- Eylül 2000 tarihleri arasında Bilgisayar Mühendisliği'nde Bölüm Başkanlığı  yaptı ve 15 Eylül 2002 tarihinden beri de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir


Yrd.Doç.Dr. 
GÜLŞEN YILMAZ

          

  19.03.1961 tarihinde Vize'de doğan Gülşen YILMAZ, 1997-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi    İşletme Fakültesi, Matematik Bölümünde görev yaptıktan sonra 2006 yılında Beykent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde görev yapmaya başlamıştır.

 

Yrd.Doç.Dr. CAVİT  TEZCAN

         

      13.10.1948 Tarihinde Vize'de doğan Cavit TEZCAN, 1960 yılında Vize Atatürk İlköğretim Okulunu, 1963 yılında Vize Orta Okulunu, 1966 yılında Ankara'da Gazi Lisesini bitirmiştir. Lisans eğitimini 1971 yılında  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun olarak tamamlayan Cavit TEZCAN, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünde 1987 yılında yüksek lisans, 1990 yılında ise doktorasını tamamlamıştır.1991 yılında Yardımcı Doçent Doktor olan Cavit TEZCAN  Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevini sürdürmektedir.


Yrd.Doç.Dr. 
NERMİN ÇİFTÇİ

           

     İlçemiz Okçular Köyünde doğan Hocamız  Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir.

 

Öğr.Gör.Dr. SITKI IRK

     

        29 Eylül 1952 Tarihinde ilçemiz Kıyıköy beldesinde doğan hocamız, 1975 Yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi  Matematik bölümünü bitirerek Lisans eğitimini, John Hopkins Üniversitesi Matematik bölümünde sırasıyla, 1975 yılında Yüksek Lisans ve 1979 yılında Doktorasını tamamlamıştır.Ülkemize döndükten sonra uzun yıllar Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde görev yapan hocamız, 2005 yılında emekli olmuştur. Kıyıköy'de ikamet etmektedir.


Öğr.Gör.Dr. 
SEMİHA YENİDOĞAN

  

     Düzova Köyün'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandı. Orada bir yıl okuduktan sonra, İstanbul Maçka Teknik Lisesi'ne geçti. Lise öğrenimini burada tamamlayıp, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi bölümünü kazandı. 1990 yılında bu bölümü bitirdikten sonra bir süre dışarıda Matbaa alanında kalite kontrol sorumlusu olarak çalıştı. 1993 yılında mezun olduğu bölümün Baskı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Matbaa Eğitimi programında Yüksek Lisansını tamamlayıp, aynı Enstitüde Doktora Programına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi bölümünde Araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Araştırma Görevlisi DR. YASEMİN AKBULUT : 1974 Yılında Vize'de doğan Yasemin AKBULUT, 1991 yılında başladığı Lisans eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulunda 1995 yılında, 1995 yılında başladığı Yüksek lisans eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında  1998 yılında, 1998 yılında başladığı Doktora eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tamamlamış olup, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.


Operatör Dr. GÜREL GERİŞ

    1972 Kırklareli'de doğdu. İlkokulu Vize Atatürk İlkokulu'nda Ortaokul ve Lise eğitimimi  İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne parasız yatılı olarak  okudu. 1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1996 yılında tamamladı. Aynı yıl Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde asistan olarak ihtisasa başladı. 2001 yılı başında Genel Cerrahi Uzmanlığımı aldı. 2,5 yıl Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2003 yılı Temmuz ayında Kırklareli Devlet Hastanesi'ne atandı. Halen Kırklareli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı görevinin yanı sıra 2004 Kasım ayından bu yana Hastane Başhekim Yardımcılığı görevimi sürdürmektedir.


Kardiyolog Dr. 
Mefkure PLATİN

    

  1955 Yılında Vize'de doğan Kardiyolog Dr. Mefkure Platin 1981 Tılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. Uzun yıllardan bu yana Florance Nightingale Hastanesinde görev yapmaktadır.


Operatör Dr. Güven GENÇ

    

   1967 yılında Vize'de doğdu. İlk ve orta eğitimini İstanbul Ataköy Muhittin Üstündağ ilköğretim Okulu, lise eğitimini İstanbul Ataköy Lisesi 1984 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılında mezun oldu.1993-1994 yıllarında 1.5 yıl süre ile Bayburt'ta mecburi hizmette bulundu. Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 1994-1998 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000 yılından beri İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalışan Hocamız Temmuz 2007'den beri TEM Hospital'de görev yapmaktadır.


Uzman Dr. Yavuz EROL : 1968 yılında Vize'de doğdu. Uzmanlık Eğitimi sonrası bir süre Nusaybin Devlet Hastanesinde görev yaptı.Vize Devlet Hastanesine tayini ile birlikte iç hastalıkları uzmanı görev yapmanın yanı sıra Vize Devlet Hastanesinde Başhekimi olarak ta görevini sürdürmektedir.


Uzman Dr. Metin ÖZTÜRK : 1972 yılında Bulgaristan'da doğdu. 1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göç nedeniyle ailesi ile Türkiye'ye göç eden Metin ÖZTÜRK  Vize'ye akrabalarının yanına yerleşti. 1991 yılında Vize Lisesinden, 1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu Hizmet kapsamında Bolu ili Yığılca ilçesinde  görev yaptı. Buradan Vize Devlet Hastanesi naklen atandı. Yaklaşık  4 yıl Vize'de görev yaptıktan sonra TUS sınavını kazanarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde  Anestizi Uzmanlığı eğitimi aldı. Halen Aydında görevine devam etmektedir.

Ozan VAROL :   1982'de  Yılında İstanbul'da  doğan Ozan VAROL,  emekli öğretmen Şakir KAN'ın torunudur. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu Ozan yüksek öğrenimini yapmak  üzere gittiği Amerika'daki Corneil Üniversitesi Astronomi bölümünde okumakta iken  Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Cornell Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Mars'a gönderilecek iki aracın kumanda kontrolünü yapacak altı kişilik kumanda ekibindeki tek Türk öğrenci olarak yer aldı. 9 Ocak Pazar 2000 günkü Milliyet'in manşetindeki "Mars'taki Türk" başlığının altında" 18 yaşındaki Ozan'ın Mars'a yollanacak aracın kontrol ekibinde yer aldığı vurgulanıyordu.  


Selim SABİT EFENDİ

   

   İlk çağdaş Türk Eğitim bilimci 1829 yılında Vize'de doğdu. Bir çiftçinin oğlu idi. Hem medrese, hem Darülmuallimin eğitimi gördü. Bursla Paris'e gönderildi. 6 yıl kaldığı Paris'te Mekteb'i Osmani adlı okulda ve Muradyan Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Yurda döndükten sonra eğitim ile ilgili birçok kurumda çalıştı. Özellikle ilköğretimde geleneksel eğitim yöntemlerinin yerine yeni ve etkili eğitim yöntemlerinin uygulanması için çaba gösterdi. Bir ara sansürcülük görevine getirildiyse de, bu işi II.Abdulhamit'in istediği gibi yapamadığı için azledildi. Darülmuallimin'de psikoloji ve metodoloji öğretmeni oldu. İlk alfabeyi hazırladı. Dilbilgisi kuralları, mantık, söz söyleme sanatı, matematik, coğrafya konularındaki ders kitapları uzun yıllar okullarda okutuldu. 1910 yılında İstanbul'da öldü.Selim Sabit, okuma yazma alanında kullanılan metotlarda ilk defa büyük değişiklikler yapan eğitimcidir. Okuma yazma öğretim ile ilgili fikirlerinin uygulanmasını Elifba-yı Osmani adlı eserinde yapmıştır.Selim Sabit'in geliştirdiği Usul-i Cedide adı verilen yeni öğretim yöntemi 1872'de Süleymaniye'de bir okulda denenmiş; Nuruosmaniye'de "numune" okul açılmış; başarılı sonuçlar alınması üzerine İstanbul'da iptidai adıyla 22 okul açılmıştır. Harita, sıra gibi okul araçları ilk defa bu okullarda uygulanmıştı. Sübyan mekteplerinde geleneksel yöntemlerle eğitim sürerken 1880'lerde iptidailer yaygınlaşmıştır.İlkokul öğretmenleri için Rehnüma-yı Muallimin başlıklı bir rehber kitap hazırlamıştır.
VİZELİ BİR OSMANLI ULEMASI  ( Müderris Mehmet Şakir Efendi) Debbağ esnafından Vize'li Rüstem Ağa'nın oğlu olan Mehmet Şakir Efendi 1849 (h. 1266) yılında Vize'de doğmuş, ilköğretimini memleketinde tamamlamıştır. 1866 (h.-1282 Şevval) yılında, İstanbul'da Dökmeci-i Ulâ Medresesine giderek Süleymniye dersiamlarından (öğretim üyesi) Çallı Ali Remzi Efendinin ders halkasına katılmıştır. 1881 Eylül'ünde (h. 1298 Zilkadde) müderrislik sınavını kazanarak ehliyetname, 1882'de (1299 Şevval) de icazet alarak Süleymaniye Camiinde kürsüye çıkmıştır. 1888 Eylülünde (h. 1306 Safer) müderrisliğin İptidaı Hariç rütbesine yükseltilmiş ve 1895 yılında (h. 1313) öğrencilerine icazet vermeğe başlamıştır. Bundan sonra sırasıyla 1897 ( h.1314 ) de Hareket-i Hariç, 1903 ( h. 1321 ) de İptida-i Dahil, 1907 ( h. 1325 ) de de Hareket-i Dahil rütbelerine yükseltilmiştir.  Mehmet Şakir 1892 Eylül ( R. 1310 Mart) ünden 1915 (R. 1331 Ağustos) tarihine kadar Fetvahane Pusula Odasında müsevvit (yardımcı) olarak görev yapmıştır.   Mehmet Şakir Efendinin günümüze kadar muhafaza edilmiş olan ve bu gün arşivlerde yer alan kendi el yazısıyla kaleme alınmış özgeçmişi.   1917 Nisanında ( R. 1333 Nisan ) emekli olduktan sonra, Şakir Efendi memleketi Vize'ye dönmüş ve ilk işi, Kale mahallesinin, Kale ile Karşı Mahalle arasında ki dereye bakan yamacında, yarı terk edilmiş halde bulunan hamam, cami, dershane ve bir şadırvandan oluşan külliyeyi, halkın da yardım ve desteğiyle yeniden kulanılır hale getirmek olmuştur. Bunun üzerine Mehmet Şakir Efendi buranın dersiamlığına getirilmiş ve bu görevi ölümüne kadar sürdürmüştür.    28 Haziran 1918 Cuma günü yaşamı son bulan Mehmet Şakir Efendi, Külliyenin hemen karşısındaki mezarlıkta toprağa verilmiş; "Her ölene ayrı bir mezar yapılsa yeryüzünde yaşayanlara yer kalmaz" diyerek yaptığı vasiyeti üzerine başucuna taş yerine bir selvi ağacı dikilmiştir.  Kendisinden sonra veraset yoluyla cami imamlığı görevini oğlu Prof. Dr. Suat VURAL'ın babası Mehmet Rüştü Efendi yüklenmiştir. M. Rüştü, Yunan işgali sırasında esir alındığı süre dışında, bu görevi sürdürmüş; ancak Cumhuriyet döneminde Devlet "muhasebe-i hususiye (özel idare) memurluğuna atandığından, bayram, teravi ve cuma namazları dışında, imamlık görevinin kasaba müftüsüne verdiği vekalet ile yürütülmesini sağlamıştır. 1932 yılında devlet görevi nedeniyle Vize dışında bir kasabaya atanmasıyla da imamlık görevinden tümüyle ayrılmıştır. Külliye bir süre daha ayakta kalmış, önce görev dışı bırakılmış, sonrada kendi haline bırakılarak yıkıma terkedilmiştir. 1975 de Vize'yi ziyaretimizde külliyeden geriye ne cami, ne dershane kalmıştı. Hamam harap haldeydi. Şadırvandan geriye kalan, çeşmeye dönüştürülmüş orta göbek bölümü ise, tek musluğundan damla damla sanki gözyaşlarını akıtıyor, eski günlerini anımsayarak şimdiki haline ağlıyordu.  Mehmet Şakir Efendi çok iyi Farsça ve Arapça bilmekteydi. Kendisinden bugün elimizde, biri te'lif, iki el yazması kitap ( Resim: 1,2 ) ile bir de, son sayfasında  "Gülistan maarif-i umumiye ve Takvimhane-i amire nazırı devletlu Mustafa Fazıl Paşa hazretlerinin zamanı kemalatı unvan nezaretlerinde tabğ olunmuştur. ..." yazılı, Farsça rubai, beyit ve kıtalardan oluşan 47 sayfalık bir kitapçık bulunmaktadır. Mühürü ise, yüzüğe dönüşmüş olarak, üçüncü kuşak torunlarından birinin parmağını süslemektedir.

Mehmet Şakir Efendi'nin torunu Prof. Dr. Suat Vural ve 4. kuşak torunları bahsi geçen şadırvandan su içerken. 
Mehmet ŞERİF BEY  (1845 - 1929) : 1845 Yılında İlçemiz Çakıllı beldesinde dünyaya gelmiştir. Mekteb-i Sultani'nin ilk mezunlarındandır. 39 yıl Maarif Müdürlüğünde çalışmış, Priştine, Sakız, Ankara, Kastamonu'da Maarif Müdürlüğü yapmıştır. Emekli olduktan sonra Millet Vekili seçilen Mehmet ŞERİF Bey, Sinop Milletvekili olarak 5 yıl görev yapmıştır. T.B.M.M.'in ilk Millet Vekillerinden olma özelliği yanı sıra   en yaşlı üye olduğundan Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla 23 Nisan 1920'de birinci dönem birinci yasama yılını açarken  "Bu yüksek meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin içte ve dışta tam bağımsız olarak kaderini bizzat üstlendiğini ve idare etmeye başladığını tüm dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum." demişti. O günlerde gündem de öncelik de tam bağımsızlıktı. Mehmet Şerif Bey de bu gündeme ve önceliğe uygun bir açış konuşması yapmış. Meclisin yaşamsal bir işlev yüklendiğini anlatmaya çalışmıştı.


Hüsrev SAMİ BEY 
(KIZILDOĞAN)

     

    Gümilcine doğumlu olup ailesi buradan Vize'ye göç etmiştir. İttahat ve Terakkinin 4 kurucu üyesineden biri. Atatürk'ün silah arkadaşı. Topçu Subayı iken ordudan ayrılarak Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinin 12 kurucu üyesinden biri. Eskişehir adına Sivas Kongresine katılan 3 Temsil Meclis Üyesinden biri. Bir çok dış görevde bulunmuş en son 1942 yılında Kars Milletvekili iken Adana'da vefat etmiştir. Adı Nutuk'ta sıkça geçmektedir.

Üstte Hüsrev Sami Bey'in torunu halen Vize'de ikamet eden Şenol Hanım (sağda) Yrd.Doç.Dr.Sema SANDALCI ile

Üstte Hüsrev Sami Bey (işaretli) Sivas Kongresi sırasında Gazi Atatürk ile

Husrev Sami Bey'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen Teşekkür Telgrafları
Sivas Kongresi'nde, delegelerden birinin, manda'dan söz ederken:"Manda altına girdik demeyelim de isterlerse (devlet-i ebed-müddet olduk) diyelim." sözleri üzerine, yine delegelerden Hüsrev Sami Bey seslenir: "Fakat bizim bu mesaiden maksadımız, kendimizi müda-faa ile millet-i ebed-müddet olduğumuzu ispat etmektir." "Bir millet mevcudiyetini ve istiklalini temin için kaabil-i tasavvur olan teşebbüsat ve fedakârlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir, Binaenlaeyh millet, berhayat oldukça ve teşebbüsat-ı fedakâranesine devam eyledikçe adem-i muvaffakiyet mevzuibahis olamaz." demiştir.


Ruhi ESİN : 1898 yılında  Vize'de  doğdu. Eğitim hayatını Edirne'de tamamlayan ve Edirne'de öğretmen olarak göreve başlayan Ruhi ESİN 1924 yılında Türkiye'nin ilk bayan beden eğitimi öğretmenlerinden Zühre Hanım ile evlendi. 1933 yılında çeşitli eğitimler almak için Almanya'ya giden ESİN, Türkiye'ye döndüğünde önce Edirne merkezde, daha sonra Karaağaç'ta faaliyet gösteren Gazi Yatılı Okulu'nda müdür olarak hizmet verdi. 1936 yılında eğitmen kursuna dönüştürülen okulda bir süre daha çalıştıktan sonra ilköğretim müfettişliğine başladı. 1940 yılı başlarında Antalya Aksu Köy Enstitüsü'nde görev yaptı. Aynı yılın sonuna doğru eşi Zühre Hanım da aynı enstitüye atandı. 1941 yılı ortasından 1947 yılına kadar Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nde, 1947-1950 arasında Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde çalıştılar. 1950 yılında Edirne'ye döndüklerinde Ruhi ESİN önce müfettiş, sonra Milli Eğitim Müdür muavini olarak hizmet verdi. 1963 yılında resmen emekli oldu, ancak eğitime katkılarını 1983 yılında hayata veda edene kadar sürdürdü. Almanca'dan çevirdiği kitapların yanı sıra Selimiye Camii adlı kitapçığı ve Edirne haritası vardır. Araştırma ruhuna sahip olan ESİN'in henüz basılmamış kitapları da mevcuttur. Yerel gazetelere yazı yazmak da onun en sevdiği işlerden bir tanesi idi. Ayrıca Trakya Üniversitesi'nin kuruluşundaki katkıları Ruhi ESİN'in eğitim sevdasının en güzel örneklerindendir.


Mahmut ERBİL: T.B.M.M.'nin 9 ve 10. Dönemlerinde Milletvekili olarak görev yapmıştır. Milletvekilliği döneminde Vize'de birçok işler yapılmıştır.(Atatürk Caddesi asfaltlanması, birçok su tesislerinin kurulması, merkezde ve köylerde bulunan kamu binalarının bakım ve onarımı) 1954 yılının sonunda  beyin kanseri teşhisi konan ERBİL, 1955  yılının Nisan ayında Vize'deki evinde  hayata gözlerini yummuştur.

Kırklareli Milletvekili Mahmut ERBİL dönemin Cumhurbaşkanı Celal BAYAR  ile..


BÜYÜKELÇİ  Özdemir  YİĞİT
Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Özdemir YİĞİT  ilçemiz'de yetişen büyük değerlerden biridir. 02.03.1928‘de Vize‘de doğmuştur. Birçok ülkede  Büyükelçilik görevlerinde  bulunarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiştir. 1979 yılı Temmuz ayında   Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreterliği  görevine  atanan  Özdemir YİĞİT,  son olarak Hollanda'nın başkenti  Amsterdam'da Büyükelçilik   görevinde bulunmuştur.


Mehmet Siyam KESİMOĞLU

    

   1960 yılında Vize'de doğan Mehmet SİYAM KESİMOĞLU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, 2003 yılı Kasım ayında yapılan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem Milletvekili  Genel Seçimlerinde Kırklareli İli'nden Milletvekili seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babası olan KESİMOĞLU Kırklareli Belediye Başkanı olarak görevine devam etmektedir.


Şaban ERDEN

   

   1949 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde dünyaya geldi. 1972 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.L.H. Bandırma Bölge Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini, 1974-1975 yılları arasında tamamladı. Azot Sanayii A.Ş., TÜGSAŞ A.Ş., Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kurumu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulundu. Şaban Erden, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yaparken 5.5.1994 tarihinde, naklen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na atandı. 2001'in Nisan ayında Projeler Daire Başkanlığı görevine getirilen Erden, 2002'nin Haziran ayında, İmardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, 2004'ün Nisan ayında ise Yatırımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Şaban Erden, 2007 yılının Mart ayında Proje ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR
Rota Dizayn