Salı

28°C | 16°C
Çarşamba

31°C | 17°C
Perşembe

33°C | 18°C
İletişim Merkezi

Sosyal Ekonomik Durum

Vize Hakkında

Sosyal Ekonomik Durum

SOSYAL DURUM


 İlçe merkezi ve köylerde konutlar genellikle bahçelidir. Konutlar üç gurupta toplanabilir. Yaklaşık olarak köylerdeki konutların % 10'u betonarme, %20'si kagir, %70'i ahşap olup, ilçe merkezindeki konutların % 45  betonarme, %55'i kagir ve ahşaptır. Köylerin tamamında televizyon yayınları izlenmektedir. Ulaşım sorunu olmadığından günlük gazeteler köylere kolaylıkla ulaşmaktadır. İlçe genelinde kanalizasyon sorunu halledilmiştir. Ancak köylerin bazılarında kanalizasyon sorunu vardır.Çalışma yaşına gelen kadın ve erkek nüfus, makineli tarımında etkisiyle tarım kesiminde çalışmayı bırakarak sanayi sektöründe işçi olmayı kabul etmektedir.

EKONOMİK DURUM


Üçte ikisi kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı , geçimini daha çok tarım ve ormancılıktan sağlar. Başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker pancarı, ay çiçeği ve arpadır. Ayrıca sebze ve meyve  de üretilir. İlçede hayvancılık da önemli yer tutar. Beslenen koyun ve ineklerden sağlanan süt mandıralarda değerlendirilir. İlçe kıyısında küçük çapta balıkçılık yapılır. Geniş alanlar kaplayan baltalık meşe ormanları ilçe ekonomisinde önemli bir katkı sağlar.

TARIM


Ekonomi genelde tarıma dayalıdır. Buğday, ayçiçeği, şekerpancarı, mısır, baklagiller ve son yıllarda bazı köylerimizde soğan ekimi önem kazanmıştır.Toprak işlemeli tarıma uygun arazinin topoğrafik durumu çoğunlukla ova niteliğinde olup, % 91'lik kısmı susuz, %  9 luk kısmı sulanabilir arazidir. Ziraat genelde modern tekniğe göre yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde 1.480 adet traktör, 43 biçerdöver, 42 balya makinesi, 10 slaj makinesi kullanılmaktadır. Ova kesiminde her türlü tarım araçları kullanılırken, orman kesiminde arazinin küçük parseller halinde olması bazı yerlerde de eğimin fazla olması ilkel tarım yöntemlerinin devamında etkin faktör olmaktadır.Modern zirai araç ve gereçlerin yanında suni gübre kullanımının artması, yeni  hibrit tohumların kullanılması birim başına alınan verimin artmasını sağlamıştır. Önceleri buğdayda dekar başına 100-200 kg ürün alınırken son zamanlarda verim 400-600 Kg.'a çıkmıştır.


HAYVANCILIK


Zirai faaliyetlerin gelişmiş olduğu yörelerde hayvancılıkta önem kazanmıştır.Ova kesiminde büyükbaş hayvanların tamamı kültür ırka dönüşmüşken orman köylerinde genelde yerli ırk hayvancılık önemi korumaktadır.İlçemiz genelinde 9.581 adet büyükbaş hayvan, 8.000 adedi kültür melezi, 2.380 adedi ithal kültürü, 1.500 adedi yerli, 280 kadar da manda bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan mevcudu da 26.335 olup bunun 23.300 adedi koyun, 7.500 adedi de kıl keçisidir. İlçemizde tavuk işletmesi bulunmaktadır. 53.400 tavuk bulunmasına rağmen bunlar aile işletmeciliği ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır.

ARICILIK


İlçe genelinde 3.981 adet kovan mevcut olup bunların 2.886 sı sepet kovan, 1.095 adedi modern arı kovanıdır. Bunlardan elde edilen bal genellikle bölgede ve İstanbul piyasasında alıcı bulmaktadır.

SU ÜRÜNLERİ


İlçemizde ormanlık sahada tatlı su balıkçılığına uygun kaynak ve topraklar mevcuttur. Balkaya Köyünde 4 adet, Sergen Kasabasında 1 adet alabalık tesisi vardır. Kıyıköy Kasabasında deniz balıkçılığı yapılmakta olup çeşitli boyutlarda 110 adet balıkçı teknesi mevcuttur. Deniz balıkçılığı üretim miktarı yılda 60,000 Kg.'dır. Bunun az miktarı bölgede çoğu ise İstanbul piyasasında tüketilmektedir.

 

ORMANCILIK 


İlçemizin yüzölçümünün %69'u ormanlarla kaplıdır. Orman alanının % 32'si koru ormanı, % 68'i ise baltalıktır. Bu ormanlarda yılda 242.000 ster yakacak odun ve 10.634 ster yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir. Elde edilen yakacak odunun  %80'i orman köylüsüne, %20'i belediye tahsisi ile verilmektedir. Orman köylüsü bu emvalleri istediği yere istediği bedelle satmaktadır.

 

SANAYİ VE TİCARET

SANAYİ : Sanayi ağırlıklı olarak gıda ve tekstile dayanmaktadır. İlçemizde 2 gıda, 4 tekstil,  1 Plastik Sanayi ve 1 mobilya fabrikası bulunmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının başlıcaları şunlardır.

Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.: Süt ürünleri imalatı yapılmaktadır.

Etem Triko: Tekstil Ürünleri

Livadi Tekstil: Tekstil Ürünleri

Nova Plastik: Plastik Sanayi

Güreller Peynir İmalathanesi: Mevsimlik peynir üretimi yapılmaktadır.


Öznur Yem ve Hayvancılık Ltd.Şti:Yem üretimi yapılmaktadır.


Alders Tekstil Ltd.Şti: Konfeksiyon üretimi yapılmaktadır.

 

Vize Mobilya  Ltd. Şti: Mobilya üretimi yapılmaktadır.

 

Ten Çamaşırları San. A.Ş: Bayan iç çamaşırı üretimi yapılmaktadır.

Ayrıca Çerkezköy'de kurulu bulunan AEG-YÜNSA-DİNARSU-NARİN-AKSU fabrikalarında ilçemizden 500 kişiden fazla işçi çalışmaktadır. İlçemizde 4 adet banka vardır. (Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası)

MADENLER
İlçemiz ve beldelerine bağlı iki adet maden yatağı vardır. Çakıllı kasabasında 50.000 ton rezervi olan Manganez,   Sergen kasabasında 2.500.000 m3 Mermer'dir.

MANGANEZ ( Mn) / Vize-Çakıllı Sahası-Çakıllı Beldesi


Tenör:

:

% 32 Mn

Rezerv:

:

54.000 ton mümkün rezerv.

 

MERMER ( Mr ) Vize-Sergen Beldesi- VIZE PEMBESI

 

Kalite

:

İnce kristalli ve pembe renklidir. Basınç ikizlenmesi gösteren kalsit kristallerinden oluşmuştur.

Sertliği      

:

3

Yoğunluğu

:

2.72 gr/cm3

Porozitesi

:

% 0.2

Rezerv

:

2.500.000 m3  jeolojik rezerv.

 

TİCARET: Genel olarak tarım ve hayvancılık alanı olan Vize, bu yönde ürettiği maddeleri genelde en büyük alıcı Pazar olan İstanbul'a pazarlar. Bunların başında orman ürünleri gelir.Bol miktarda kerestelik tomruk, yakacak odun, kentol ve mangal kömürü sevkiyatı yapılır.Tarım ürünleri ve hayvancılık ise ikinci planda gelir.İstanbul sadece alıcı Pazar değildir. İlçemiz ticaret yönünden İstanbul'a bağımlı bir merkezdir.

KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR
Rota Dizayn