Istranca-Yıldız Dağı: Sınır Ötesi İşbirliği alanında doğal, kültürel mirası korumak için küçük ölçekli altyapı geliştirilmesi

23 Ağustos 2017 10:51 Vize Belediyesi 6353

2007CB16IPO008-2009-1-056

GENEL HEDEFLER:

Sredets-Vize sınır ötesi işbirliği alanında, yaşam kalitesini arttırmak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak, doğal-kültürel mirası korumak ve gençler ile gerçekleştirilecek çevre dostu  faaliyetler ile sosyal uyuma katkı sağlamak

 

ÖZEL AMAÇLAR:

  • Sredets-Vize sınır ötesi işbirliği bölgesinde, kültürel miras değerlerini ve doğal kaynakları korumayı amaçlayan küçük ölçekli altyapı inşaatı ile hedef bölgenin cazibesini arttırmak
  • Ortak, koordineli çevre dostu eylemler ile bölgedeki kirliliği azaltmak (Istranca-Yıldız Tabiatı Koruma Ağı)
  • Hedef bölgedeki dezavantajlı gruplardan seçilen 440 genç ve 20 çocuk arasında sosyal uyumu ve işbirliğini teşvik etmek (Istranca Günleri ve Sanattaki Tabiat Forumu)
  • Doğayı koruma ve biyolojik çeşitlilik temalı elektronik bültenin geliştirilmesi ve bu bülten ile risk önleme, doğayı koruma ve ortak kaynakların etkin kullanımına dayalı en iyi uygulamaların teşvikine temel olması amacıyla çevreyi korumadaki yenilikçi uygulamaların ve sınır ötesi işbirliği ağının geliştirilmesi

Proje Dosyası

Belediye Yazılımı: Rota Bilişim © Tüm Hakları Saklıdır.