Ekonomik Durum

Başkanın Öz Geçmişi

Medeniyetler beşiği, tarihi mekan ve doğa güzellikleriyle insanı büyüleyen Vize ilçesinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Vize TARİHÇE

 

Vize, Kırklareli'nin doğusunda, İstanbul'a 140 km. mesafede, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçedir.

Vize, Kırklareli'nin doğusunda, İstanbul'a 140 km. mesafede, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçedir. Nüfusu 10.000 civarında olan Vize, zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.

Tarihte değişik isimlerle anılan kent Byzia, Bizye, Bida, Biza, Vyza, Vizii ve son olarak da Vize olarak bilinmektedir. İsmin kökü Byzas'tan gelmekte olup Byzas Poseidon'un bir oğlunun adıdır. Aynı zamanda Byzas, Trak dilinde keçi anlamına gelmekte olup Trakların çokça kullandıkları bir isimdir. Ayrıca Byzas isimli efsanevi bir Trak Kralının adından geldiği söylenir ki bu Byzas Su Perisi Semestra'nın oğludur. Ayrıca Yunan Mitolojisinde Kaynak Perisinin adı Byzia'dır. Vize'nin her dönemde isminin suyunun bolluğu ile anıldığı düşünülürse bu da akla yatkın bir ihtimaldir.

Vize'nin bilinen ilk resmi sahipleri Trakların bir kolu olan Astai'lerdir. Daha sonraları Persler, Romalılar, Keltler, Peçenekler, Bizanslılar, Bulgarlar hakim olmuş ve son olarak Osmanlılar ile Türk egemenliği başlamıştır.

 

COĞRAFİ KONUM

Türkiye’nin kuzeybatısı, Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünyadaki konumu itibariyle 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece 54 dakika , 14 saniye ve 28 derece 06 dakika 15 saniye doğu boylamları arasında bulunur.

Kırklareli, Türkiye'nin Avrupa Kıtası'nda bulunan Trakya Bölgesi'nde yer alır. 41°44' - 42°00' Kuzey Enlemleri ile, 26°53' - 41°44' Doğu Boylamları arasında kalır. 6.555 km2 toprak büyüklüğüne sahiptir. Kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile Bulgaristan, doğudan 58 km. kıyı uzunluğu ile Karadeniz, batıdan Edirne, güneydoğudan İstanbul, güneyden ise Tekirdağ illeri ile çevrilidir. toprakların %48'i dağlık, %35'i dalgalı arazi, %17'si ise ovalıktır.
 
Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından çeşitli görünümler yansıtır. Kuzey ve Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları (Istrancalar) Kırklareli'nin kuzeyinde bir nevi doğal duvar meydana getirir. Istranca adı, özellikle dağların güney yamaçlarından çok sayıda dere, çay çıkması dolayısiyle "Akıntılı-Akarsulu Yer" anlamına gelmektedir. Mitolojide Istrancalar'ı çevreleyen geniş coğrafi bölge Şarap Tanrısı Bakhus'a tahsis edilmiş yerler olarak ifade edilmektedir. Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler Köyü ile Vize ilçesine bağlı Sergen Kasabası arasında kalan Mahya (Magiada) Tepesi 1.031 metre ile Yıldız Dağları'nın en yüksek tepesini oluşturur. En düşük seviye Karadeniz kıyısında 10 metre kadardır. Bu durumda Trakya, kenarları oldukça yüksek tepelik, ortası çukur (Ergene Ovası) bir çanak biçimindedir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı aşınmalarla yavaş yavaş düzleşmeye başlamış bir ova görünümü vardır.
 
Bölgenin toprak yapısı, yeryüzü görüntüsü 1. ,2. ve 3. Jeolojik Zaman'larda biçimlenmiştir. Bundan dolayı toprak çeşitli katmanlarla zenginleşmiştir. Oturmuş, sıkışmış, durağan katmanlar nedeniyle 4. Derece Deprem Bölgesi kabul edilir. Bulgaristan, Romanya ve Rusya'nın güneyinde meydana gelen depremlerden etkilenir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE ORMANLAR

Kırklareli Bölgesinde bitki örtüsünü 5 grupta toplamak mümkündür.
1.NemliOrmanlar
2.KuruOrmanlar
3.Stepler(otubolbozkırlar)
4.Maki(çalıveağaçlarlakaplıalanlar)
5. Kıyı Bitkileri 

Ergene Havzası'nda ve Kırklareli'nin Yıldız Dağları'nın güney yamaçlarında Kuru Orman Grubu'na ait bitkilere bol miktarda rastlanmaktadır. Kırklareli Bölgesi bitki örtüsü ve çeşidi yönünden zengindir. Bu doğal bitkiler arasında meşe, gürgen, kızılçam, karaçam, dişbudak ve seyrek olarak da karaağaç, kızılcık, karaçalı, yabani armut, akçaağaç, maki cinsinden katran ardıcı bulunmaktadır. Karaçam ve kızılçam gibi odunsu bitkiler Kırklareli bitki örtüsü ağaçlandırma sırasında dahil edilmişlerdir.

Ergene Havzası'nın plato denilen yüksek yerlerinde orman kalıntılarına (çalılıklara) rastlanır. Fakat Ergene Ovası'nın büyük bir kesimi steptir. Ova ise odunsu bitki denilen ormanlık alanlardan yoksundur. Oysa geçmiş yüzyıllarda buralarda zengin ormanlar vardı. Özellikle TEM (otoyol) 'in kuzeyi ormanlarıyla ünlüydü.

Bitki örtüsüne göre toprakların dağılımı:
Tarım arazisi 321.432 hektar %48
Ormanlık Arazi 239.937hektar %44
Çayır/Mera 31.56 hektar %5                                                                                                     

Kırklareli'nin ekonomik ve doğal zenginliklerinde biri ormanlardır. Ormanlar 1944 yılında kişilerden alınarak devlete, ulusa maledilmişlerdir. Ormanların bakımı ve korunması amacıyla Kırklareli Orman İşletme Teşkilatı 1994 yılında kurulmuştur. Halen Kırklareli, Vize ve Demirköy'de Orman İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Kırklareli'nde ormanlar "Baltalık ve Koru Ormanı" olarak bulunmaktadır. Bunlardan endüstriyel (tomruk, maden direği, telefon direği) ve yakacak odun elde edilmektedir. Kırklareli ormanlarının 27.144 hektarı bozuk, 109.768 hektarı ise normal bulunmaktadır. Baltalık ormanların ise 47.563 hektarı bozuk baltalık, 55.462 hektarı da normal baltalıktır.

 

Medeniyetler beşiği, tarihi mekan ve doğa güzellikleriyle insanı büyüleyen Vize ilçesinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda Buğday, ayçiçeği, şekerpancarı, mısır, baklagiller ve son yıllarda bazı köylerinde soğan ekimi önem kazanmıştır.

Toprak işlemeli tarıma uygun arazinin topoğrafik durumu çoğunlukla ova niteliğinde olup, % 91'lik kısmı susuz, yüzde 9’ luk kısmı sulanabilir arazidir. Ziraat genelde modern tekniğe göre yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde traktör, biçerdöver, balya makinesi, slaj makinesi kullanılmaktadır. Ova kesiminde her türlü tarım araçları kullanılırken, orman kesiminde arazinin küçük parseller halinde olması bazı yerlerde de eğimin fazla olması ilkel tarım yöntemlerinin devamında etkin faktör olmaktadır. Modern zirai araç ve gereçlerin yanında suni gübre kullanımının artması, yeni hibrit tohumların kullanılması birim başına alınan verimin artmasını sağlamıştır. 
 
HAYVANCILIK
 
Vize’de Zirai faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerinde hayvancılıkta büyük bir önem kazanmıştır. Ova kesiminde büyükbaş hayvanların tamamı kültür ırka dönüşmüşken orman köylerinde genelde yerli ırk hayvancılık önemini korumaktadır. İlçe genelinde büyükbaş hayvan, bulunmaktadır. Küçükbaş hayvan mevcudu da olup bunlar genelde koyun ve kıl keçisidir. İlçede  çok sayıda da tavuk işletmesi bulunmaktadır. Bunlar aile işletmeciliği ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaktadır.

 
 VİZE’DE ARICILIK HER YIL İVME KAZANIYOR
 
Vize İlçesi genelinde kovanlar mevcut olup bunlar sepet kovan ve modern arı kovanıdır. Bunlardan elde edilen bal genellikle bölgede ve İstanbul piyasasında alıcı bulmaktadır. İlçenin sembolü olan Ihlamur çiçeklerinden elde edilen ballar bölgede mevcuttur. Doğal ortamda yapılan arıcılık Vize balına olan rağbeti her yıl arttırmaktadır.  Burada arıcılık yapan vatandaşlar ülke ekonomisine katkı sağlamak içinde daha çok bal üreterek ihracat yapma girişimlerinde bulunmaktadır.
 
 
SU ÜRÜNLERİDE BALIKÇILIK HIZLA GELİŞİYOR
 
 Vize’de ormanlık sahada tatlı su balıkçılığına uygun kaynak ve topraklar  oldukça fazla olduğundan tatlı su balıkçılığı son yıllarda özellikle alabalık üretimin konusunda büyük bir artış göstermiştir. Vize’nin Balkaya Köyünde alabalık tesisi vardır. Kıyıköy Beldesinde deniz balıkçılığı yapılmakta olup çeşitli boyutlarda balıkçı tekneleri mevcuttur. Deniz balıkçılığı üretim miktarı yılda 100.000 kg bulmaktadır. Bunun bir bölümü bölgede bir bölümü ise İstanbul piyasasında tüketilmektedir.
 
 
VİZE’DE ORMANCILIKTA ÖNEMLİ YER TUTUYOR
 
İlçenin yüzölçümünün yüzde 69'u ormanlarla kaplıdır. Orman alanının % 32'si koru ormanı, % 68'i ise baltalık ormandır. Bu ormanlarda yakacak odun ve yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir. Orman köylüsü bu yakacak odunları istediği yere istediği bedelle satmaktadır. Buda orman köylüsünün ekonomik durumuna katkı sağlamaktadır.
 
 
 VİZE’DE SANAYİ VE TİCARET
 
 
SANAYİ : Vize’de Sanayi ağırlıklı olarak gıda ve tekstile dayanmaktadır. İlçede  gıda,mandıra, tekstil atölyeleri ve 1 mobilya fabrikası bulunmaktadır. 
Ayrıca Çerkezköy'de kurulu bulunan fabrikalarda Vize’den 500 kişiden fazla işçi çalışmaktadır. Vize’de 5 adet banka bulunmaktadır. 
 
  
TİCARET:  Genel olarak tarım ve hayvancılık alanı olan Vize, bu yönde ürettiği maddeleri genelde en büyük alıcı Pazar olan İstanbul'a pazarlar. Bunların başında orman ürünleri geliyor. Bol miktarda kerestelik tomruk, yakacak odun, kentol ve mangal kömürü sevkiyatı yapılır. İlçe ticaret yönünden genellikle İstanbul'a bağımlı bir merkezdir.
 
VİZE İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ
 
 Vize’nin 2 beldesi vardır.

Çakıllı

Kıyıköy 
 
Köyleri ise şunlar: Akıncılar • Akpınar • Aksicim • Balkaya • Çavuşköy • Çövenli • Develi • Doğanca • Düzova • Evrencik • Evrenli • Hamidiye • Hasboğa • Kışlacık • Kızılağaç • Kömürköy • Küçükyayla • Müsellim • Okçular • Pazarlı •Sergen   Sofular • Soğucak • Topçuköy