2020 YILI NİSAN AY'I MECLİS KARARI

  • Karar Tarihi:
    7 Nisan 2020
  • Karar No:
    1

iı- uııuui HIFZIssIHHA KuRuLu KARARı 2o2o/ı4
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit
etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak
nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi
Hıfzıssıhha Kuru|u, İçişleri Bakanlığının 26,03.2020 tarihli ve 5887 sayılı;
Kovid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler konulu yazısı
çerçevesinde gerekli düzenleme|eri yapmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden gerçekleştirilen olağanüstü
görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
1- İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisteri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı
toplantılarının ertelenmesine,
2- Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin
aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu
olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde sağlık
tedbirlerinin alınması kaydıyla olağanüstü toplantı
yapıImasına,
Oybirliği i|e karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyulur.

T.C.
iÇıŞLERİ BAKANLIĞI
iller İdaresi Genel Müdürlüğü
İLLER İDARESİ